Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Juniorów 21-25

Wrocław, 20-23 października 2011

 1. Celem Mistrzostw jest wyłonienie Mistrzów oraz Wicemistrzów Polski Juniorów w kategorii wiekowej 21-25.

 2. W zawodach mogą startować zawodnicy z roczników 1986-1990 posiadający ważne legitymacje członkowskie PZBS.

 3. Podczas Mistrzostw mają zastosowanie przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego oraz regulacje PZBS, a w szczególności Polityka Systemowa, Regulamin Zawodów oraz Regulamin Klasyfikacyjny.

 4. Mistrzostwa odbędą się w czterech konkurencjach:

  1. turniej par dziewcząt na maksy

   1. 26-33 rozdania

   2. szczegółowy sposób rozegrania turnieju ogłosi sędzia główny w zależności od liczby zgłoszonych par

  2. turniej par open na maksy

   1. 6 sesji 10-rozdaniowych

   2. 5 sesji eliminacyjnych

   3. 6. sesja: zamknięty finał A dla 10 najlepszych par i finał B dla pozostałych

  3. turniej teamów 4-6-osobowych

   1. 9 meczów 6-rozdaniowych

   2. rozstawienie: wg wyników bez powtórzeń, ostatnia runda dokładnie wg wyników

   3. turniej liczony jest na IMP z przeliczeniem na VP wg tabelki ułamkowej na 6 rozdań (20:0 – 37+ IMP)

   4. o wyższym miejscu decyduje:

    1. suma VP

    2. wynik bezpośrednich spotkań (najpierw VP, dalej IMP)

    3. ogólne saldo IMP

    4. losowanie

  4. turniej par mikstowych na maksy

   1. 3 sesje 10-rozdaniowe

 5. Okres reklamacyjny turnieju dziewcząt i open upływa dnia następnego o godz. 1100, turnieju teamów i mikstów 20 minut po ogłoszeniu wyników.

 6. Wszelkie odwołania rozstrzyga sędzia główny. Jego decyzje są ostateczne. Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny.

 

(–) Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji

Regulaminów Sportowych PZBS

Poprawiony (środa, 19 października 2011 17:26)