Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

21.Budimex Mistrzostwa Polski Par Seniorów - Regulamin

Spis treści
21.Budimex Mistrzostwa Polski Par Seniorów - Regulamin
dojazd i noclegi

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 21. Mistrzostwa Polski Par Seniorów 2011 (MPPS) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par seniorów.
 2. W MPPS mogą brać udział wszyscy członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2011, urodzeni w 1951 roku lub wcześniej.
 3. MPPS zostaną rozegrane w dniach 26-27 listopada w Mińsku Mazowieckim: Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Budowlana 4
 4. W MPPS mają zastosowanie: MPB07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPPS należy dokonać w terminie do 25 listopada 2011 r.
  • mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • telefon – 22 827 24 29
 2. Opłata startowa od zawodnika wynosi 60 zł. Nie ma zniżek.

III. Założenia sportowe

 1. PPS rozegrane zostaną na zapis maksymalny.
 2. Osiem sesji 10-rozdaniowych zgodnie z harmonogramem
  sobota, 26 listopada:

  11.00-11.30 – rejestracja par
  12.00 – sesja 1
  13.30 – sesja 2
  16.00 – sesja 3
  17.30 – sesja 4
  19.45 – sesja 5

  niedziela, 27 listopada

  10.00 – sesja 6
  11.30 – sesja 7
  13.00 – sesja 8
  14.30 – Ceremonia Zakończenia

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2011 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięskiej parze zostaną pokryte koszty udziału w 6. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii par seniorów, przy czym musi być spełniony warunek, że zawodnicy są obywatelami Polski. Jeśli choć jeden z zawodników nie jest obywatelem Polski lub para – w niezmienionym składzie – nie może wystartować, wówczas nagroda przepada.
 3. Nagrody finansowe – 75% wpisowego.
 4. Liczba nagrodzonych par oraz wysokość nagród zostanie podana po zakończeniu rejestracji par.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 15 minut.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB ’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Zwycięska para w finale otrzyma dodatkowo 1 PM.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązane do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotowy ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinny wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Pełnomocnikiem ZG PZBS jest kol. Włodzimierz Buze.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny w uzgodnieniu z pełnomocnikiem MPPS.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 9 listopada 2011 roku.
  Marian Wierszycki   Radosław Kiełbasiński
  Przewodniczący Wydziału Gier PZBS   Prezes PZBS

 

Patronat nad MPPS:

 

            

 Poprawiony (czwartek, 17 listopada 2011 08:21)