Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex Grand Prix Polski Par 2011

aktualna klasyfikacja, statystyka turniejów GPPP

pzbs_logobudimex_300pzbs_logo

12. Grand Prix Polski Par 2011

I. Założenia sportowe

 II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł

 Z listy zawodników, którzy rozegrają co najmniej 5 pierwszych turniejów (z 6 - do Bydgoszczy włącznie), według punktacji po ich najlepszych 5 turniejach, pierwszemu zawodnikowi (lub dwóm, w sytuacji ex aequo) oraz kolejnym czterem (trzem, jeśli zdarzy się ex aequo) zawodnikom, wybranym drogą losowania, zostaną pokryte koszty wpisowego na 5. Otwarte Mistrzostwa Europy w konkurencji par, czerwiec 2011, Poznań. Zwrot kosztów wpisowego przysługuje tylko wzmiankowanym zawodnikom, a nie ich partnerom/rkom.

W turniejach eliminacyjnych GP będą również nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo co najmniej 2.500 zł dla par z miejsc 1-3, doliczonych do nagród finansowych.

Wpisowe do turnieju eliminacyjnego jest stałe i wynosi:

75 zł + 10 zł na organizację 5.OME i fundusz brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

50 zł + 10 zł na organizację 5.OME i fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS,

25 zł + 10 zł na organizację 5.OME i fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS do 25 lat lub od 66 lat (wpisana ulga w legitymacji).

Nagrody

 1. Budimex Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 14 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2011 PZBS:

  Lp

  Termin*)

  Miejsce

  puchar_gpp

  1

  20 lutego (niedziela)

  Elbląg (WM)

  2

  3 kwietnia (niedziela)

  Łódź (LD)

  3

  16 kwietnia (sobota)

  Starachowice (SW)

  4

  1 maja (niedziela)

  Poznań (WP)

  5

  8 maja (niedziela)

  Wrocław (DS)

  6

  12 czerwca (niedziela)

  Bydgoszcz (KP)

  7

  10 lipca (niedziela)

  Sława (LB)

  8

  24 lipca (niedziela)

  Sopot (PM)

  9

  7 sierpnia (niedziela)

  Słupsk (PM)

  10

  21 sierpnia (niedziela)

  Warszawa (MA)

  11

  17 września (niedziela)

  Bolesławiec (DS)

  12

  1 października (sobota)

  Olsztyn (WM)

  13

  15 października (sobota)

  Puławy (LU)

  14

  5 listopada (sobota)

  Stargard Szcz. (ZP)

   

  16-18 grudnia

   

   

  *) terminy (w gestii organizatorów) mogą ulec nieznacznej zmianie

 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.

 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.

 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.

 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.

 6. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.

 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:

  • większa liczba turniejów eliminacyjnych,

  • wyższe WK zawodnika,

  • losowanie.

 8. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.

 9. Finał będzie dwufazowy:

  • Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.

  • Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).

 10. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.

 11. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

 • I miejsce: 15 000
 • II miejsce: 10 000
 • III miejsce: 5 000
 • IV miejsce: 3 000
 • V miejsce: 2 000
 • VI miejsce: 1 800
 • VII miejsce: 1 600
 • VIII miejsce: 1 400
 • IX-X miejsce: 2 x 1 100
 • 11-12 miejsce: 2 x 1 000
 • 13-16 miejsce: 4 x 800
 • 17-20 miejsce: 4 x 600
 • 21-28 miejsce: 8 x 500
 • 29-32 miejsce: 4 x 400
 • 33 - 48 miejsce: 16 x 300

Suma nagród wynosi 60 000 PLN

Sławomir Latała, Sędzia Główny GP 2011

 Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 18 grudnia 2010.

 

 
(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych i JKS

Prezes PZBS

 

Poprawiony (czwartek, 24 listopada 2011 16:28)