Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

54. Budimex Mistrzostwa Polski Par Open 2011

Regulamin

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 54. Mistrzostwa Polski Par Open 2011 (MPP) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par open.
 2. W MPP mogą brać udział wszyscy członkowie PZBS zarejestrowani na rok 2011.
 3. MPP zostaną rozegrane w dniach 12-15 maja w Warszawie.
 4. W MPP mają zastosowanie: MPB '07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Schemat turnieju, dopuszczenia, zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Schemat organizacyjny MPP:

  1. dwa turnieje kwalifikacyjne (czwartek, piątek 12-13.05) – otwarte dla wszystkich członków PZBS,

  2. półfinał łączny (piątek, 13.05) – bezpośrednio do półfinału będą dopuszczone:

   1. pary o łącznym współczynniku WK nie mniejszym, niż 38 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.

   2. pary z eliminacji wojewódzkich, wg zasady jedna para na każde rozpoczęte 300 członków wg stanu na 28 lutego 2011 (liczba par z poszczególnych WZBS-ów) po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściwą komórkę WZBS zgodnie z pkt. II.2.

   3. medaliści Mistrzostw Polski Par Open w 2010 po wcześniejszym zgłoszeniu zgodnie z pkt. II.2.

  3. półfinały A i B (sobota, 14.05),

  4. finał (sobota-niedziela, 14-15.05), do finału awansują 24 pary.

 2. Zgłoszenia do półfinału MPP należy dokonać w terminie do 8 maja 2011 r.

  • pocztą – PZBS ul. Złota 9/4, 00-019 Warszawa,

  • faksem –22 827 34 88,

  • mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

 3. Opłata startowa od zawodnika wynosi:

  • każdy turniej kwalifikacyjny – opłata normalna 30 zł, opłata ulgowa 15 zł,

  • półfinał – opłata normalna 60 zł, opłata ulgowa 30 zł.

  • finał – opłata normalna 60 zł, opłata ulgowa 30 zł.

III. Założenia sportowe

 1. MPP obliczane są na zapis maksymalny.

 2. Turnieje kwalifikacyjne i półfinały – bez zasłon, finał – zasłony.

 3. Każdy turniej kwalifikacyjny – 30 rozdań, do ćwierćfinału awansuje 40-60% uczestników, ale nie więcej niż 40 par.

 4. Nie ma carry-over w półfinale otwartym.

 5. Półfinał łączny – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione).

 6. Do półfinału A awansuje 30-70% par:

  1. dokładną liczbę par awansujących poda sędzia główny po zakończeniu rejestracji par,

  2. awansujące pary zachowują swój procentowy wynik z półfinału otwartego,

  3. pozostałe pary grają w półfinale B zachowując swój procentowy wynik z półfinału otwartego.

 7. Półfinały A i B – 30 rozdań.

 8. Z półfinałów A i B do finału awansują 24 pary – 20 par z półfinału A i 4 pary z półfinału B.

 9. Sesja finałowa będzie grana barometrem systemem “każdy z każdym” po trzy rozdania.

 10. Carry-over w finale:

  1. Dla par z półfinału A carry-over (c/o) w finale będzie liczony wg zasady:

   c/o pary = PF/MPF x F/3

   gdzie:
   PF – suma punktów zdobytych przez parę w półfinale,
   MPF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale,
   F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

 11. Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 13., 14. 15. i 16. z półfinału A.

 12. Harmonogram gry:

  12 maja
  czwartek
  rejestracja par 15:30 - 16:30
  eliminacje 1 (30 rozdań) 17:00 - 21.20
  13 maja
  piątek
  rejestracja par 9:00 - 9:30
  eliminacje 2 (30 rozdań) 10:00 - 14:20
  rejestracja par 15:30 - 16:30
  półfinał (30 rozdań) 17:00 - 21:20
  14 maja
  sobota
  rejestracja par 9:00 - 0:30
  półfinał A i B (30 rozdań) 10:00 - 14:20
  finał (rundy 1-11) 17:00 - 21:40
  15 maja
  niedziela
  finał (rundy 12-23) 10:00 - 15:10
  ceremonia zamkniecia 15:30

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2011 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięska para zostanie reprezentantem Polski na 5. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii par open, 27 czerwca – 2 lipca 2011, Poznań. (Eliminacja do 5. OME dotyczy pary, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w 2011 oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą oraz ryczałtem hotelowym - za okres udziału pary w turnieju par oraz wpisowe).
 3. Parom z miejsc 2-3 zostanie pokryte wpisowe (ok. 400 € od pary) do 5. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii par open.
 4. Pary wymienione w punktach 2 i 3 muszą grać w OME w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – nagroda przepada.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 16 minut oraz 26 minut na rozegranie trzech rozdań z użyciem zasłon.

  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,

   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,

  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB ’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 24 pary grające w finale oraz pierwsze  pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Trzy pierwsze pary w finale otrzymują dodatkowo odpowiednio 3/2/1 PM.
 3. Pary grające w finałach wojewódzkich (wyłaniających pary awansujące według II.1b)2), o ile finał był poprzedzony co najmniej jednym szczeblem eliminacji, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego (dla Finału Wojewódzkiego).
 4. W turniejach kwalifikacyjnych z pkt. II.1a) oraz  finałach wojewódzkich niepoprzedzonych eliminacjami okręgowymi, zawodnicy zdobywają PKL w ilościach jak w pkt.3.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

  • palenia w miejscach niedozwolonych,

  • spożywanie alkoholu na sali gry,

  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,

  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. Etyka i dobre obyczaje

 

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 26 lutego 2011 roku.

 

  Marian Wierszycki   Radosław Kiełbasiński
 
Przewodniczący Komisji Regulaminów
Sportowych 
  Prezes

 

Poprawiony (poniedziałek, 09 maja 2011 15:27)