Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

31. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2011

Regulamin

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 31. Mistrzostwa Polski Par Kobiet 2011 (MPPK) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par kobiet.
 2. W MPPK mogą brać udział wszystkie członkinie PZBS zarejestrowane na rok 2011.
 3. MPPK zostaną rozegrane w dniach 25-27 marca - XIV Liceum im. S. Staszica
        ul. Nowowiejska 37A, Warszawa
        odległość ok. 800 m od Dworca Centralnego (dwa przystanki ulicą Chałubińskiego i Aleją Niepodległości) mapka
 4. W MPPK mają zastosowanie: MPB ’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPPK należy dokonać w terminie do 23 marca 2011 r.

  • mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

  • telefon – 22 827 24 29

 2. Opłata startowa od zawodniczki wynosi 1 zł za rozdanie, opłata ulgowa (juniorki, seniorki 66+) – 50 gr. za rozdanie.

III. Założenia sportowe

1. Schemat obowiązuje przy co najmniej 31 parach

-         ćwierćfinały – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par.

Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par.

Pozostałe pary grają w półfinale B.

-         półfinały A i B – 30 rozdań zostaną rozegrane w sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach (barometr).

W obu półfinałach A i B carry-over (c/o) będzie liczony wg zasady:

c/o pary = CF/MCF x PF/3

gdzie:

CF – suma punktów zdobytych przez parę w ćwierćfinale,

MCF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale,

PF – maksimum punktów możliwych do zdobycia w półfinale.

-         do finału awansuje pierwszych 13 par z półfinału A oraz 3 pary z półfinału B.

-         sesja finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań). Dla pierwszych 14 par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

c/o pary = E/M x F/2

gdzie:

E – suma punktów zdobytych przez parę,

M – maksimum punktów możliwych do zdobycia,

F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 11., 12. i 13. z półfinału A.

2. Harmonogram gry

25.03.

piątek

rejestracja par

16.00

16.30

ćwierćfinał (3 x 10 rozdań)

17.00

21.20

26.03.

sobota

półfinał A i B (3 x 10 rozdań)

11.00

15.20

finał (rundy 1-8)

17.00

21.40

27.03.

czwartek

finał (rundy 9-15)

11.00

15.05

Ceremonia Zamknięcia

15.20

 

 

Jeśli liczba par będzie mniejsza niż 31, wówczas będzie obowiązywać schemat:

Liczba par

Schemat

Całkowita liczba rozdań

 

 

Rund

Rozdań w rundzie

16

15

8

120

finał

17

17

7

119

finał

18

17

7

119

finał

19

19

6

114

finał

20

19

6

114

finał

21-24

20

3

60 + 60

półfinał + finał (16 par)

25-30

25

2

50 + 60

półfinał + finał (16 par)

Harmonogram do zastosowanego schematu zostanie ogłoszony po zakończeniu rejestracji.

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2011 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięskiej parze zostanie pokryte wpisowe (ok. 400 € od pary) do 5. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii par kobiet, przy czym musi być spełniony warunek, że zawodniczki są zrzeszone w PZBS w 2011 oraz są obywatelkami Polski. Jeśli choć jedna z zawodniczek nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – nagroda przepada.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. Czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 16 minut oraz 26 minut na rozegranie trzech rozdań z użyciem zasłon.

  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:

   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania,

   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania,

  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:

   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,

   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.

 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB ’07.

   

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 16 par grających w finale oraz pierwsze  pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają PKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Zwycięska para w finale otrzyma dodatkowo 1 PM.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodniczka ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:

- opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,

- palenia w miejscach niedozwolonych,

- spożywanie alkoholu na sali gry,

- posiadania włączonego telefonu komórkowego,

- prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.

 1. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodniczki są zobowiązane do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwniczek i partnerki. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczająca jest gotowa ją ponieść.
 2. Zawodniczki powinny wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 26 lutego 2011 roku.

 

  Marian Wierszycki   Radosław Kiełbasiński
 
Przewodniczący Komisji Regulaminów
Sportowych 
  Prezes

Poprawiony (wtorek, 22 marca 2011 18:46)