Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Mistrzostwa Polski Amatorów 2011

 1. Mistrzostwa Polski Amatorów 2011 (MPA'11) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji brydż sportowy.

 2. MPA'11 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję dyscypliny sportu - brydż porównawczy.

 3. MPA'11 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego.

 4. MPA'11 odbędą się w ramach OTP "Kolumna Zygmunta" (http://www.warsbrydz.pl/infoturnieje/kolumnazygmunta2011.htm), w Centrum Konferencyjne WP w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminach:

  • 20 maja 2011 r., godz. 18,00 – Indywidualne Mistrzostwa Amatorów (IMPA’11)

  • 21 maja 2011 r., godz. 11.00 – Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'11) na impy

  • 21 maja 2011 r., godz. 16.30 - Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'11) na maxy.

  MPA'11 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.

 5. W każdym z w/w turniejów naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza:

  • w IMPA’11: 100, 85, 75, 70, 66; dalej do połowy: -2; a następnie: -1 do końca,

  • w MPPA’11: 200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca.

 6. W MPA'11 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 2,5.

 7. Wpisowe do MPPA'11 wynosi: 30 zł od zawodnika; 20 zł - dla uprawnionych do zniżek (junior do 25 lat i senior od 60 lat); 15 zł – dla młodzieży szkolnej (do 18 lat) - do każdego turnieju osobno.

 8. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.

 9. Każdy z turniejów mistrzowskich MPPA'11 rozegrany zostanie systemem 3 minisesji po 10 rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z minisesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut. System rozgrywania IMPA poda Sędzia Główny przed zawodami. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.

 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.

 11. Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów po 3 minisesji każdego turnieju.

 12. W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 4 Regulaminu MPPA'11 zwycięzcy otrzymają tytuły Mistrza Warszawy Amatorów'11. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.

 13. Do Mistrzostw Polski Amatorów 2011 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 5 Regulaminu MPA'11) wszystkich konkurencji wymienionych w pkt. 4 Regulaminu MPA'11. Zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale MPA'11. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).

 14. W MPA'11 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.

 15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.

 

Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

Prezes WZBS

(-) Tadeusz Luzak

Poprawiony (środa, 06 kwietnia 2011 15:50)