Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

mppopen2011-liczba par z WZBS

Liczba par dopuszczonych do półfinału MPP Open zgodnie z pkt. II.1.b.2 regulaminu MPP Open 2011.

Dane na 28 lutego 2011

Lp.

WZBS

Liczba

Liczba

członków

par

2011

MPP

1

Dolnośląski (DS)

628

3

2

Kujawsko-Pomorski (KP)

333

2

3

Lubelski (LU)

193

1

4

Lubuski (LB)

361

2

5

Łódzki (LD)

281

1

6

Małopolski (MP)

466

2

7

Mazowiecki (MA)

813

3

8

Opolski (OP)

174

1

9

Podkarpacki (PK)

187

1

10

Podlaski (PD)

232

1

11

Pomorski (PM)

427

2

12

Śląski (SL)

525

2

13

Świętokrzyski (SW)

165

1

14

Warmińsko-Mazurski (WM)

295

1

15

Wielkopolski (WP)

609

3

16

Zachodniopomorski (ZP)

315

2

Poprawiony (piątek, 22 kwietnia 2011 08:30)