Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex Grand Prix Polski Par 2012

aktualna klasyfikacja, statystyka turniejów GPPP, warunki organizacji turnieju

pzbs_logobudimex_300pzbs_logo

13. Grand Prix Polski Par 2012

I. Założenia sportowe

 1. Budimex Grand Prix Polski Par rozgrywane będzie jako cykl 15 turniejów w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego 2012 PZBS:

   

  Lp

  Termin*)

  Miejsce

  puchar_gpp

  1

  11 lutego (sobota)

  Elbląg (WM)

  2

  25 marca (niedziela)

  Kraków (MP)

  3

  1 kwietnia (niedziela)

  Łódź (LD)

  4

  14 kwietnia (sobota)

  Starachowice (SW)

  5

  29 kwietnia (niedziela)

  Bydgoszcz (KP)

  6

  27 maja (niedziela)

  Wrocław (DS)

  7

  3 czerwca (niedziela)

  Poznań (WP)

  8

  16 czerwca (sobota)

  Puławy (LU)

  9

  30 czerwca (sobota)

  Olsztyn (WM)

  10

  8 lipca (niedziela)

  Sława (LB)

  11

  29 lipca (niedziela)

  Sopot (PM)

  12

  12 sierpnia (niedziela)

  Słupsk (PM)

  13

  26 sierpnia (niedziela)

  Warszawa (MA)

  14

  23 września (niedziela)

  Bolesławiec (DS)

  15

  10 listopada (sobota)

  Stargard Szcz. (ZP)

  finał

  14-16 grudnia

   

   

  *) terminy (w gestii organizatorów) mogą ulec nieznacznej zmianie

 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów.
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się jego 7 najlepszych turniejów.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  • większa liczba turniejów eliminacyjnych,

  • wyższe WK zawodnika,

  • losowanie.

 8. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem, (ale z takim, który rozegrał co najmniej 4 turnieje eliminacyjne) startuje w finale. Potwierdzenie startu do 1 grudnia do godz. 12:00 do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 9. Finał będzie dwufazowy:
  • Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.

  • Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).

 10. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/7 zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.
 11. W II fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/4 dotychczasowej liczby punktów.

II. Łączna pula nagród w finale wynosi 60.000 zł

W turniejach eliminacyjnych GP nagrody zgodne będą z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:

Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo co najmniej 2.500 zł dla par z miejsc 1-3, doliczonych do nagród finansowych.

Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów.

Do każdego wpisowego należy dodać 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego.

Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe będzie wynosić:

75 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS,

50 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS,

25 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS do 25 lat lub od 66 lat.

Nagrody

 • I miejsce: 15 000
 • II miejsce: 10 000
 • III miejsce: 5 000
 • IV miejsce: 3 000
 • V miejsce: 2 000
 • VI miejsce: 1 800
 • VII miejsce: 1 600
 • VIII miejsce: 1 400
 • IX-X miejsce: 2 x 1 100
 • 11-12 miejsce: 2 x 1 000
 • 13-16 miejsce: 4 x 800
 • 17-20 miejsce: 4 x 600
 • 21-28 miejsce: 8 x 500
 • 29-32 miejsce: 4 x 400
 • 33 - 48 miejsce: 16 x 300

Suma nagród wynosi 60 000 PLN

Sławomir Latała, Sędzia Główny GP 2012

 Powyższe założenia organizacyjne, sportowe i finansowe zostały zatwierdzone przez ZG PZBS na posiedzeniu 17 grudnia 2011.

 

 

(-) Marian Wierszycki

(-) Radosław Kiełbasiński

Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych i JKS

Prezes PZBS 

 

Poprawiony (wtorek, 16 października 2012 12:33)