Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex 25. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Open 2012

Regulamin

[rokdownload menuitem="111" downloaditem="562" direct_download="true"]wersja do druku[/rokdownload]

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 25. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Teamów Open (MPT) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji teamów open.
 2. MPT są imprezą otwartą.
 3. W MPT mają zastosowanie: MPB’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.
 4. MPT zostaną rozegrane w dniach 2-5 maja w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

II. Zgłoszenia i rejestracja teamów, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPT należy dokonać w terminie do 28 kwietnia 2012 r. lub przed zawodami, ale bez gwarancji gry. Mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonem 22 827 24 29.
 2. Opłata startowa od teamu wynosi:
  • eliminacje – opłata normalna 240 zł, opłata ulgowa 120 zł,
  • ćwierćfinał – opłata normalna 120 zł, opłata ulgowa 60 zł,
  • półfinał – opłata normalna 120 zł, opłata ulgowa 60 zł.
  • finał – opłata normalna 240 zł, opłata ulgowa 120 zł
  • play-off o 3. miejsce – opłata normalna 120 zł, opłata ulgowa 60 zł.
  Ulga przysługuje teamowi złożonemu tylko z zawodników, którym przysługują ulgi.

III. Założenia sportowe

 1. Teamy mogą się składać z 4-6 zawodników.
 2. MPT będą rozegrane w dwóch fazach: eliminacje i nokaut.
 3. Faza eliminacji – bez zasłon, faza nokaut – zasłony.
 4. Eliminacje – 10 rund 6-rozdaniowych, imp/VP wg skali ułamkowej 20:0
  1. rundy 1-5 – round-robin w grupach 6-drużynowych rozstawionych metodą pętelkową wg sumy WK czterech zawodników z najwyższymi współczynnikami w teamie,
  2. rundy 6-10 – swiss, na dochodzenie, bez powtórzeń,
 5. Do fazy nokaut awansuje pierwsze osiem teamów.
 6. O wyższym miejscu w przypadku miejsc dzielonych decyduje:
  1. wynik bezpośredniego spotkania,
  2. wyższe miejsce w poprzedniej rundzie,
  3. większa suma VP wszystkich przeciwników, tzw. Punkty Szwajcarskie,
  4. większa suma WK czterech najbardziej utytułowanych zawodników.
 7. Faza nokaut:
  1. ćwierćfinały – 3 x 10 rozdań,
  2. półfinały – 3 x 10 rozdań,
  3. finał – 6 x 10 rozdań,
  4. play-off o 3. miejsce – 3 x 10 rozdań.
 8. Drużyny z miejsc 1-3 wybierają kolejno przeciwnika do ćwierćfinału z miejsc 4-8, a zwycięzca eliminacji wyznacza przeciwników do półfinału.
 9. Carry-over otrzymuje pierwsze siedem teamów w wysokości odpowiednio: 0.7, 0.6…. 0.1.
 10. Team zachowuje swoje carry-over przez cały okres fazy nokaut.
 11. Zawodnicy drużyn awansujących do fazy nokaut mają specjalne uprawnienia w MPP open, zgodnie z regulaminem 55. MPP Open.
 12. Harmonogram gry:

  2 maja,
  środa
  rejestracja teamów 16:30 − 17:30
  eliminacje w grupach (5 x 6 rozdań) 18:00 − 22:10
  3 maja,
  czwartek
  eliminacje swiss (5 x 6 rozdań) 10:00 − 14:10
  odprawa kapitanów teamów awansujących 14:15 − 14:25
  ćwierćfinały (3 x 10 rozdań) 17:00 − 21:20
  4 maja,
  piątek
  półfinały (3 x 10 rozdań 10:00 − 14:20
  finał (rundy 1-3, 3 x 10 rozdań) 17:00 − 21:20
  play-off o 3. m-ce (3 x 10 rozdań 17:00 − 21:20
  5 maja,
  sobota
  finał (rundy 4-6, 3 x 10 rozdań) 10:00 − 14:20
  6 maja,
  niedziela
  ceremonia zamknięcia 15:30

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze teamy zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2012 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięski team zostanie reprezentantem Polski na 6. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii teamów open, czerwiec 2013. Powyższe dotyczy teamów, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w 2012 i 2013 roku oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą oraz ryczałtem hotelowym - za okres udziału teamu w turnieju teamów oraz wpisowe.
 3. Pierwszemu wicemistrzowi Polski zostanie pokryte wpisowe (ok. 950 € od teamu) do 6. Otwartych Mistrzostwach Europy w kategorii teamów open, czerwiec 2013. Powyższe dotyczy teamów, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w 2012 i 2013 roku oraz są obywatelami Polski.
 4. Teamy wymienione w punktach 2 i 3 muszą grać w OME w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z zawodników nie spełnia powyższych warunków lub team nie może wystartować – nagroda przepada.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną.
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. Czas na rozegranie sześciu rozdań bez użycia zasłon wynosi 45+5 minut oraz 85+5 minut na rozegranie dziesięciu rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią plus z rozdania,
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią minus z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) średnią plus z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 8 teamów grające w fazie nokaut oraz pierwsze 15 teamów z eliminacji, które nie zakwalifikowały się do fazy nokaut, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego.
 2. Zawodnicy dwóch pierwszych teamów otrzymują dodatkowo odpowiednio 2/1 PM pod warunkiem rozegrania
  1. minimum 40% rozdań przewidzianych w MPT do fazy finału włącznie,
   lub
  2. minimum 50% rozdań przewidzianych w finale.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości 0,5 VP.
 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 1 VP.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.
 2. Zawodnicy powinni wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 17 grudnia 2012 roku.
Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji Regulaminów
Sportowych
  Radosław Kiełbasiński
Prezes

 

Poprawiony (poniedziałek, 19 marca 2012 10:48)