Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Budimex 54. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Par Mikst 2012

Regulamin

[rokdownload menuitem="111" downloaditem="563" direct_download="true"]wersja do druku[/rokdownload]

I. Założenia ogólne

 1. BUDIMEX 54. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2012 (MPPM) mają na celu wyłonienie mistrzów Polski w konkurencji par mikstowych.
 2. MPPM są imprezą otwartą.
 3. MPPM zostaną rozegrane w dniach 30 kwietnia - 2 maja w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.
 4. W MPPM mają zastosowanie: MPB ’07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS i EBL, regulaminy EBL oraz niniejszy Regulamin.

II. Zgłoszenia i rejestracja par, wpisowe

 1. Zgłoszenia do MPPM należy dokonać w terminie do 28 kwietnia 2012 r. lub bezpośrednio przed turniejem, ale bez gwarancji startu
  • mailem – Jerzy Greś: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  • telefon – 22 827 24 29
 2. Opłata startowa od zawodniczki/zawodnika wynosi
  1. 60 zł opłata normalna, 30 zł opłata ulgowa – ćwierćfinał i półfinał,
  2. 60 zł opłata normalna, 30 zł opłata ulgowa – finał.

III. Założenia sportowe

 1. MPPM bądą obliczane na zapis maksymalny.
 2. Panie zajmują pozycję S i E.
 3. Ćwierćfinał i półfinały rozgrywane będą bez zasłon, a finał - na zasłonach.
 4. Ćwierćfinały – 30 rozdań (pary w zależności od posiadanych tytułów klasyfikacyjnych zostaną rozstawione). Ćwierćfinały będą się składać z trzech sesji 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach.
 5. Do półfinału A awansuje pierwsze 40-60% par. Dokładną liczbę par awansujących poda Sędzia Główny po zakończeniu rejestracji par. Pozostałe pary grają w półfinale B.
 6. Półfinały A i B – 30 rozdań zostaną rozegrane w trzech sesjach 10-rozdaniowych granych w sektorach 5-stolikowych systemem Mitchella na powielanych rozdaniach.
 7. W obu półfinałach A i B pary zachowują swój dorobek procentowy z ćwierćfinału.
 8. Do finału awansuje pierwszych 13 par z półfinału A oraz 3 pary z półfinału B.
 9. Sesja finałowa będzie grana barometrem systemem „każdy z każdym” po 4 rozdania (60 rozdań).
 10. Dla par z półfinału A, carry-over (c/o) w finale, będzie liczony wg zasady:

  c/o pary = E/M x F/2

  gdzie:

  E – suma punktów zdobytych przez parę,
  M – maksimum punktów możliwych do zdobycia w ćwierćfinale i półfinale,
  F – maksimum punktów możliwych do zdobycia w finale.

  Dla par z półfinału B carry-over będzie równe carry-over pary awansującej odpowiednio na miejscu 10., 11. i 12. z półfinału A.

 11. Harmonogram gry
  30.04
  poniedziałek
  rejestracja par 15:30 − 16:30
  ćwierćfinał (3 x 10 rozdań) 17:00 − 21:20
  1.05
  wtorek
  półfinał A i B (3 x 10 rozdań) 11:00 − 15.05
  finał (rundy 1-8) 17:00 − 21:40
  2.05
  środa
  finał (rundy 9-15) 11:00 − 15:05
  Ceremonia zakończenia 15:20

IV. Nagrody

 1. Trzy pierwsze pary zdobędą tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski na 2012 rok oraz otrzymają medale i puchary.
 2. Zwycięska para zostanie reprezentantem Polski na 6. Otwarte Mistrzostwa Europy w kategorii par mikst, czerwiec 2013. Powyższe dotyczy pary, której członkowie są zrzeszeni w PZBS w 2012 i 2013 roku oraz są obywatelami Polski. PZBS pokrywa koszty pobytu - zgodnie z ustaloną dietą oraz ryczałtem hotelowym - za okres udziału pary w turnieju par oraz wpisowe. Para musi grać w OME w tym samym zestawieniu. Jeśli choć jeden z członków pary nie spełnia powyższych warunków lub para nie może wystartować – nagroda przepada.

V. Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. Zastosowanie ma Polityka Systemowa EBL oraz Polityka Systemowa PZBS.
 2. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Zabronione jest również stosowanie konwencji Wilkosza na otwarciach jak i w obronie przeciwko naturalnemu otwarciu 1 trefl. Przeciwko otwarciu 1 trefl z WJ lub Strefy lub z systemu niebieskiego dopuszcza się stosowanie dowolnych konwencji.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwalifikacji systemów rozstrzyga sędzia główny.

VI. Karty konwencyjne

 1. Każda para winna posiadać kartę konwencyjną
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziów w trakcie zawodów pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.

VII. Czas gry

 1. czas na rozegranie dwóch rozdań bez zasłon wynosi 16 minut oraz 34 minuty na rozegranie czterech rozdań z użyciem zasłon.
  1. jeśli rozdanie zostanie zdjęte przed rozpoczęciem licytacji:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania
   • stona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania
  2. jeśli częściowo rozegrane rozdanie zostanie zdjęte:
   • strona(y) wykraczająca(e) otrzymuje(ą) 40% z rozdania lub mniej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania,
   • strona(y) niewykraczająca(e) otrzymuje(ą) 60% z rozdania lub więcej, jeśli sędzia główny uzna, że wskazuje na to dotychczasowy przebieg rozdania.
 2. W szczególnych przypadkach sędzia główny może dokonać innego rozstrzygnięcia zgodnego z MPB’07.

VIII. Punkty klasyfikacyjne

 1. Wszystkie 16 par grających w finale oraz pierwsze pary z półfinału A, które nie zakwalifikowały się do finału, zdobywają aPKL w ilościach przewidzianych w tabeli 5 Regulaminu Klasyfikacyjnego dla Finału Centralnego.
 2. Zwycięska para otrzyma dodatkowo 1 PM, a drugie miejsce – 0,5 PM.

IX. Restrykcje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodniczka/zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. 2. Zakazuje się:
  • opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
  • palenia w miejscach niedozwolonych,
  • spożywanie alkoholu na sali gry,
  • posiadania włączonego telefonu komórkowego,
  • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
  Niezastosowanie się do powyższych restrykcji w punkcie 1 i 2 może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego.
 3. Zachowanie skutkujące “spaleniem” rozdania przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego.

X. Etyka i dobre obyczaje

 1. Zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnerki/partnera. Naruszeniem etyki jest świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczająca/wykraczający jest gotowa ją ponieść.
 2. Zawodniczki i zawodnicy powinny wszelkie decyzje sędziów przyjmować ze zrozumieniem i z zachowaniem sportowej postawy.

XI. Założenia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.
 2. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nieobjęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.
 3. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 17 grudnia 2011 roku.
Marian Wierszycki
Przewodniczący Komisji Regulaminów
Sportowych
  Radosław Kiełbasiński
 Prezes

 

Poprawiony (niedziela, 22 kwietnia 2012 10:14)