Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

I Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych

Misja

Celem zawodów jest popularyzacja brydża sportowego wśród przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego (zgodnie z art. 17 Konstytucji RP) oraz integracja środowisk; prawniczych, medycznych, architektów, inżynierów etc.

Uczestnicy

Do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski mają prawo ubiegać się członkowie wpisani do rejestru samorządów zawodowych:

 1. Adwokackiego,
 2. Radców Prawnych,
 3. Notariuszy,
 4. Biegłych Rewidentów,
 5. Kuratorów Sądowych,
 6. Komorników,
 7. Rzeczników Patentowych,
 8. Doradców podatkowych,
 9. Sędziów,
 10. Architektów, Inżynierów Budownictwa i Urbanistów,
 11. Psychologów,
 12. Diagnostów Laboratoryjnych,
 13. Lekarzy i Lekarzy Stomatologów,
 14. Pielęgniarek i Położnych,
 15. Aptekarzy,
 16. Lekarzy Weterynarzy.

REGULAMIN SPORTOWY ZAWODÓW

 1. Wszystkie turnieje mają formułę otwartą. Zapraszamy zawodników z różnych zawodów do pary z przedstawicielem innego samorządu lub samorządowego teamu.
 2. Turnieje par i teamów odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.
 3. Obowiązuje zakaz stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.
 4. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator oraz sędzia zawodów.
 5. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby.
 6. W każdym z turniejów zostaną wyłonione 3 najlepsze pary oraz  3 teamy, które uzyskają tytuły Mistrza oraz I i II wicemistrza Polski Samorządów Zawodowych.
 7. W klasyfikacji Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych uwzględnione będą tylko pary spełniające warunki uczestnictwa, a w turnieju teamów zespoły mające w składzie co najmniej 3 przedstawicieli danego samorządu ( np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, aptekarzy etc.). W klasyfikacji długofalowej uwzględniane będą również wyniki uzyskane z partnerem niebędącym przedstawicielem tego samego samorządu.
 8. Nagrody – zgodnie z regulaminem PZBS. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w turniejach par i teamów oraz klasyfikacji długofalowej otrzymają dodatkowo medale, puchary i pamiątkowe dyplomy. Przedstawiona zostanie również klasyfikacja w poszczególnych samorządach.
 9. I MPSZ’12 odbędą się w ramach OTP „Kolumna Zygmunta” w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminach:
  • 18 maja 2012 r., godz. 11,00 – indywiduel,
  • 18 maja 2012 r., godz. 17,30 – maxy,
  • 19 maja 2012 r., godz. 11,00 – impy,
  • 19 maja 2012 r., godz. 16,30 – teamy.

  I Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji. 

Poprawiony (czwartek, 19 kwietnia 2012 15:05)