Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Amatorów 2012

 1. Mistrzostwa Polski Amatorów 2012 (MPA'12) mają na celu wyłonienie mistrzów i medalistów Polski w konkurencji brydż sportowy.
 2. MPA'12 organizowane są jako impreza środowiskowa mająca na celu promocję   dyscypliny sportu - brydż porównawczy.
 3. MPA'12 organizuje Warszawski Związek Brydża Sportowego.
 4. MPA'12 odbędą się w ramach OTP "Kolumna Zygmunta"
  Centrum Konferencyjne WP w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w terminach:
  • 18 maja 2012 r., godz. 18,00 – Indywidualne Mistrzostwa Amatorów (IMPA’12)
  • 19 maja 2012 r., godz. 11.00 – Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'12) na impy
  • 19 maja 2012 r., godz. 16.30 - Mistrzostwa Polski Par Amatorów (MPPA'12) na maxy.

  MPA'12 rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej w/w konkurencji.

 5. W każdym z w/w turniejów naliczane będą punkty długofalowe liczone według klucza:
  • w IMPA’12: 100, 85, 75, 70, 66; dalej do połowy: -2; a następnie: -1 do końca,
  • w MPPA’12: 200, 170, 150, 140, 132; dalej do połowy: -4; a następnie -2 do końca.
 6. W MPA'12 mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS o WK nie wyższym niż 2,5.
 7. Wpisowe do MPPA'12 wynosi: 30 zł od zawodnika; 20 zł - dla uprawnionych do zniżek (junior do 25 lat i senior od 60 lat); 15 zł – dla młodzieży szkolnej (do 18 lat) - do każdego turnieju osobno.
 8. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą do 15 min. przed rozpoczęciem zawodów.
 9. Każdy z turniejów mistrzowskich MPPA'12 rozegrany zostanie systemem 3 minisesji po 10  rozdań. Podczas trwania mini-sesji obowiązuje zakaz opuszczania miejsca gry. Po każdej z minisesji nastąpi przerwa techniczna trwająca od 5 do 7 minut. System rozgrywania IMPA poda Sędzia Główny przed zawodami. Zawodnicy zobligowani są do ścisłego przestrzegania ram czasowych rozgrywania turnieju wyznaczonych przez Sędziego Głównego zawodów.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na sali gry.
 11. Wyniki każdego turnieju uprawomocniają się 10 minut po wywieszeniu protokołów po 3 minisesji każdego turnieju.
 12. W każdej konkurencji wymienionej w pkt. 4 Regulaminu MPPA'12 zwycięzcy otrzymają tytuły Mistrza Warszawy Amatorów'12. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe pkl-e.
 13. Do Mistrzostw Polski Amatorów 2012 naliczane będą punkty długofalowe (pkt. 5 Regulaminu MPA'11) wszystkich konkurencji wymienionych w pkt. 4 Regulaminu MPA'12. Zwycięzcy otrzymają stosowne puchary i medale, a zdobywcy miejsc 2-3 stosowne medale MPA'12. Członkowie PZBS otrzymają regulaminowe dodatkowe pkl-e (odpowiednio do miejsc w ilości: 35-25-20-15-10-5 PKL).
 14. W MPA'12 mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS, Regulamin Klasyfikacyjny PZBS oraz niniejszy Regulamin.
 15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
  Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 Prezes WZBS
(-) Tadeusz Luzak