Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

XVI Mistrzostwa Polski Nauczycieli w Brydżu Sportowym

 


POD HONOROWYM PATRONATEM JAROSŁAWA CZARNOWSKIEGO - WICEPREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

1. Cel:

Propagowanie brydża sportowego wśród pracowników oświaty i nauki.

2. Organizatorzy :

 • Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy
 • Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu, ul. Chełmińska 104, tel. 56 4658555 lub 697022311

3. Uczestnictwo i zasady mistrzostw :

 • W mistrzostwach mogą uczestniczyć pracownicy oświaty i nauki /kobiety i mężczyźni/ ewentualnie emeryci wymienionych resortów.
 • Mistrzostwa zostaną rozegrane w konkurencji par i teamów.
 • Obowiązują międzynarodowe przepisy brydża porównawczego.
 • Dopuszcza się możliwość grania dowolnym systemem pod warunkiem posiadania karty konwencyjnej.

4. Termin i miejsce :

2 – 3 – 4 lipca 2012 r.; Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”

w Grudziądzu, ul. Hallera 37 wg programu :

dn. 2 lipca 2012 r. /poniedziałek/
 • godz. 14.00 – 15.00 - obiad
 • godz. 16.00 - otwarcie Mistrzostw, sesja I turnieju par
 • godz. 20.00 - kolacja z organizatorami
dn. 3 lipca 2012 r. / wtorek /
 • godz. 7.30 – 8.30 - śniadanie
 • godz. 8.30 - sesja II turnieju par
 • godz. 13.00 – 14.00 - obiad
 • godz. 14.00 – 15.30 - spacerkiem po Starówce Grudziądza
 • godz. 16.00 - sesja III turnieju par
 • godz. 20.00 - kolacja
 • godz. 21.00 - turniej teamów / 3 – 4 rundy /

Uwaga: w turnieju par następuje pełne wymieszanie, czyli każda para gra z każdą parą.

dn. 4 lipca 2012 r. / środa /
 • godz. 7.30 - 8.15 - śniadanie
 • godz. 8.30 - wręczenie nagród / Turniej Par/; d.c. turniej teamów
 • godz. 13.00 - zakończenie Mistrzostw; obiad

5. Komisja sędziowska :

 • - Mistrzostwa prowadzi sędzia PZBS.
 • - Powołuje się z uczestników komisję odwoławczą.
 • - Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

6. Finansowanie :

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi : 190 zł od osoby /słownie –stodziewięćdziesiątzłotych-/ i obejmuje :

 • - zakwaterowanie : 2 noclegi
 • - wyżywienie : 3 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania
 • - nagrody rzeczowe, okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz inne koszty organizacyjne.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 czerwca 2012 r. na nasze konto :

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału

ul. Chełmińska 104
86 – 300 Grudziądz

PKO BP S.A. O/Grudziądz nr 24 1020 5040 0000 6102 0071 0111

z dopisem : ” XVI MPN w BS”

UWAGA : W wypadku dużej liczby chętnych /ponad 50 par/ organizatorowi przysługuje prawo kwalifikowania wg kolejności wpływu wpłat. Pierwszeństwo mają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

7. Nagrody :

Turniej par:
 • za I – III m puchary, upominki rzeczowe
 • za I - VI m dyplomy
 • upominek i dyplom dla najlepszego „miksta” – jeżeli para mieszana nie zajmie miejsc I - III

Turniej teamów:

 •  za I - III m upominki indywidualne, puchary i dyplomy dla jednostek zgłaszających.

 

8. Inne :

Uczestnicy winni zgłosić się w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu ul. Hallera 37, dn. 2 lipca 2012 r. / poniedziałek / do godz. 14.00.

 

Z A P R A S Z A M Y