Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Mistrzostw Polski Teamów Systemem Pattona

Bolesławiec 21-22.09.2012

wersja do druku

I. Założenia Ogólne

1. Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona (MPTSP) mają charakter otwarty i rozgrywane są w ramach XXI Bolesławieckiej Trzydniówki Brydża Sportowego w dniach 21-22.09.2012 r.
2. Mistrzostwa mają na celu wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski Teamów systemem Pattona na rok 2012.
3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy będący członkami PZBS i posiadający opłaconą składkę członkowską na 2012 rok.
4. W Mistrzostwach startują teamy 4–6 osobowe

II. Wpisowe i rejestracja.

1. Wpisowe do MPTSP wynosi:

 • członek PZBS - 150* zł
 • ulgowa PZBS - 100* zł
 • młodzież szkolna - 60* zł

*Zawodnicy z teamów, które odpadną po eliminacjach mają w ramach wpisowego do MPTSP opłacony I i II turniej par
* Zawodnicy z teamów, które odpadną po półfinale mają w ramach wpisowego do MPTSP opłacony III turniej par

2. Rejestracja Teamów

 • poprzez stronę internetową zawodów - http://mzbskarkonosze.internetdsl.pl/trzydniowka/
 • w Biurze Zawodów w dniu 21.09.2012 w godz.9.00-10.45

III. Założenia sportowe.

1. MPT 2012 rozgrywane będą w 3 sesjach:
 • • sesja eliminacyjna (piątek 10.00-14.00 i 15.00-18.30)- 9 rund 4 rozdaniowych  
  Zgłoszone teamy zostaną rozstawione zgodnie z WK oraz podzielone na grupy 4-6 zespołowe i rozegrają po 3 mecze w grupach.  Pozostałych 6 rund sesji eliminacyjnej będzie rozgrywanych na dochodzenie bez powtórzeń.
  Do półfinału awansuje 16 najlepszych teamów z zaliczeniem wyniku po eliminacjach w wysokości 1/2.
 • sesja półfinałowa – (piątek 19.00-23.00 i sobota 9.00-12.30) 15 rund 3 rozdaniowych 
  Mecze 3 –rozdaniowe każdy z każdym.
  Do finału awansuje 8 najlepszych teamów z zaliczeniem wyniku po półfinałach w wysokości 2/3. 
 • sesja finałowa – (sobota 12.45 – 14.00 i 15.00 – 19.00)
  Mecze 4 rozdaniowe każdy z każdym oraz 8 runda według wyników o miejsca 1-2 , 3-4, 5-6, 7-8 z zaliczeniem VP w całym turnieju.
  Mecze finałowe rozgrywane będą przy użyciu zasłon licytacyjnych. 
2. Obliczanie wyników

Różnica 10 pkt w zapisie daje remis 1-1.

1. Mecze 4 rozdaniowe
 • Wynik meczu zostanie ustalony w skali 12:0 z tym, że 8 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie a 4 VP za saldo według następujących zasad:
 • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie w zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 2:2.
 • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 3:1
 • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 4:0
2. Mecze 3 rozdaniowe

Wynik meczu zostanie ustalony w skali 9:0 z tym, że 6 punktów zdobywają teamy za wygrane lub zremisowane rozdanie a 3 VP za saldo według następujących zasad:

 • jeżeli saldo wyników nie przekracza 10% wyniku teamu o większej sumie w zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 1,5:1,5
 • jeżeli saldo wyników przekracza 10%, a nie przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 2:1
 • jeżeli saldo wyników przekracza 1/3 wyniku teamu o większej sumie zapisów we wszystkich rozdaniach to wynik wynosi 3:0
3. O kolejności teamów w poszczególnych fazach turnieju decyduje:
 • większa ilość VP,
 • większa ilośc VP zdobytych w danej fazie turnieju (półfinał, finał),
 • bezpośrednie mecze,
 • w eliminacjach – suma VP uzyskana przez przeciwników,
 • saldo zapisów w danej fazie turnieju,
 • saldo zapisów w całym turnieju.
4. Kary

Ustala się gradację kar w wysokości : 0,25, 0,5 i 1,0 VP

IV Nagrody

Medale i puchary dla trzech najlepszych teamów

Nagrody rzeczowe dla 6 teamów o wartości:

 • I miejsce – 2.000
 • II miejsce – 1.500
 • III miejsce – 1.000
 • IV miejsce – 600
 • V miejsce – 400
 • VI miejsce - 200

V. Zakwaterowanie i wyżywienie

Wszelkie informacje na stronie XXI Bolesławieckiej Trzydniówki Brydża Sportowego  http://mzbskarkonosze.internetdsl.pl/trzydniowka/

VI . Informacje Końcowe

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

2. Pełnomocnikiem ZG PZBS ds. MPT 2012 jest kol. Stanisław Gołębiowski

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek (również nie objęte niniejszym Regulaminem) rozstrzyga Sędzia Główny.

 

 

(-) Stanisław Gołębiowski  
Wiceprezes PZBS
 ds. Sportowych 

 

(-) Radosław Kiełbasinski

Prezes PZBS  

 

Poprawiony (środa, 19 września 2012 11:54)