Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

BUDIMEX Grand Prix Polski Par - Regulamin ogólny (do 2016)

 

statystyka turniejów GPP; warunki organizacji turnieju eliminacyjnego 2016; komunikat 2016

I. Założenia sportowe

 1. Grand Prix Polski Par rozgrywane jest jako cykl turniejów eliminacyjnych w wybranych imprezach z Jednolitego Kalendarza Sportowego PZBS w danym roku, a wykaz turniejów corocznie będzie ogłaszany w komunikacie.
 2. Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą metodą małych 5-stolikowych sektorów na powielanych rozdaniach. Sektory mogą być krótsze, bądź też turniej może zostać rozegrany pełnym barometrem.
 3. Liczba rozdań w turnieju eliminacyjnym wynosi 50.
 4. Turnieje eliminacyjne i finał są zaliczane do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone i Niebieskie.
 5. Punktacja indywidualna opiera się na zasadzie sumowania procentów z każdego z turniejów i będzie prowadzona dla:
  1. wszystkich zawodników – punktacja ogólna,
  2. dla zawodników z WK nie wyższym niż 4 (liczy się WK zawodnika w dniu pierwszego turnieju eliminacyjnego) – punktacja popularna,
  3. po zakończeniu cyklu zawodnik z WK nie wyższym niż 4, który zdobył uprawnienia do startu w finale ogólnym dokonuje wyboru finału.
 6. Każdemu zawodnikowi liczy się pewna liczba jego najlepszych turniejów, corocznie ogłaszana w komunikacie.
 7. Zróżnicowanie miejsc dzielonych:
  1. większa liczba turniejów eliminacyjnych,
  2. wyższe WK zawodnika dla 5a),
  3. niższe WK zawodnika dla 5b),
  4. losowanie.

II. Finał ogólny.

 1. Po zakończeniu cyklu - 24 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem (wymagana liczba rozegranych turniejów zawodnika powołanego będzie podawana w corocznym komunikacie) startuje w finale. Termin potwierdzenia startu – 1 grudnia do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „24” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 25.
 2. Finał będzie dwufazowy:
  1. Faza I – „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, łącznie 46 rozdań. Po zakończeniu fazy I, 16 najlepszych zawodników wraz ze swoimi partnerami awansuje do fazy II. Jeśli dwaj zawodnicy z pierwszej szesnastki tworzą parę, to do fazy II dopuszcza się kolejnych zawodników wraz z partnerem, począwszy od miejsca 17.
  2. Faza II – dwie sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W I fazie finału zalicza się carry-over w wysokości 1/n (gdzie n = liczba najlepszych turniejów eliminacyjnych zaliczanych każdemu zawodnikowi) zdobytej sumy procentów w turniejach eliminacyjnych z przeliczeniem na punkty odpowiadające pierwszej fazie finału.
 4. W II fazie finału zalicza się carry-over z sumy punków zdobytej do tej pory w taki sposób, aby różnica pomiędzy wynikiem pierwszej pary a wynikiem ostatniej pary równała się wartości dwóch maksów II fazy finału, a pozostałe pary otrzymają liczbę punktów proporcjonalną do zdobytych do tej pory. Pojęcie „wynik pary” oznacza wynik zawodnika wybierającego.

III. Finał popularny

 1. Po zakończeniu cyklu - 8 najlepszych zawodników z wybranym przez siebie partnerem (wymagana liczba rozegranych turniejów zawodnika powołanego będzie podawana w corocznym komunikacie), spełniającym kryteria z pkt. 5b) startuje w finale. Termin potwierdzenia startu – 1 grudnia do Sędziego Głównego GP. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „8” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 9.
 2. Finał – cztery sesje „każdy z każdym” po 2 rozdania, rozgrywane systemem “barometr”, na zasłonach, z rozstawieniem par takim, aby w każdej sesji finału w ostatniej rundzie grały ze sobą pary 1-2, 3-4, 5-6 itd. (wg kolejności par na starcie danej sesji).
 3. W finale zalicza się carry-over wedle zasady z punktu 9a), traktując dwie pierwsze sesje jako pierwszą fazę finału.
 4. Łączna pula nagród w finale ogólnym wynosi 60.000 zł oraz 10.000 zł w finale popularnym (lista nagród jest załącznikiem do regulaminu).

V. Postanowienia końcowe

 1. W turniejach eliminacyjnych GP będą nagrody zgodne z uchwałą ZG na wniosek Rady Związku:
  1. Fundusz nagród – minimum 50% funduszu wpisowego.
  2. Organizator turniejów eliminacyjnych przeznaczy dodatkowo co najmniej 2.500 zł dla par z miejsc 1-3, doliczonych do nagród finansowych.
 2. Wysokość wpisowego leży w gestii organizatorów (ale pkt. 18).
 3. Do każdego wpisowego należy dodać 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego. Z dopłaty 10 zł zwolniona jest młodzież szkolna (do lat 19).
 4. Jeśli organizator nie ogłosi wysokości wpisowego co najmniej miesiąc przed terminem turnieju, wówczas wpisowe od zawodnika będzie wynosić:
  • 75 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – uczestnik niebędący członkiem PZBS,
  • 50 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS,
  • 25 zł + 10 zł na fundusz brydża młodzieżowego – członek PZBS od 20 do 25 lat lub od 66 lat.
Sławomir Latała

Sędzia Główny GPPP
Marian Wierszycki

Przewodniczący Komisji
Regulaminów Sportowych
Radosław Kiełbasiński

Prezes PZBS

Poprawiony (środa, 25 stycznia 2017 11:30)