Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (archiwalny 2010-13)

1. Wstęp

 1. Pierwszą i najważniejszą imprezą PZBS, przeprowadzaną corocznie od początku istnienia Związku są Drużynowe Mistrzostwa Polski (DMP).
 2. Celem DMP jest wyłonienie drużyny Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza Polski, a także drużyn uprawnionych do gry na odpowiednim szczeblu rozgrywek w następnym sezonie.
 3. Drużyna aktualnego Mistrza Polski reprezentuje Polskę w klubowych rozgrywkach organizowanych przez EBL.
 4. DMP odbywają się na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej RDMP) i innych regulaminów PZBS, które mogą tu mieć zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem
 5. Integralną częścią RDMP, dla poszczególnych szczebli DMP, jest Komunikat Początkowy na dany sezon (RDMP rozdz.3 pkt. 4).

2. Szczeble rozgrywek DMP

 1. Rozgrywki prowadzone w ramach DMP prowadzone są na następujących szczeblach
  • Ekstraklasa,
  • I liga,
  • II liga,
  • III liga,
  • IV liga (liga okręgowa),
  • liga popularna (klasa A), liga szkolna.
 2. Ekstraklasa liczy 16 drużyn.
  1. Po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny, które zajęły 8 pierwszych stanowią superligę
  2. Rozgrywki superligi wyłaniają Drużynowego Mistrza Polski oraz I i II Wicemistrza w danym sezonie.
  3. Pozostałe 8 drużyn walczy o utrzymanie się w ekstraklasie.
  4. Do I ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  5. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 3. I liga liczy 32 drużyny podzielone na 2 grupy (A, B) po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do ekstraklasy,
   2. drużyny, które zajmą miejsca 3-4 w każdej z grup kwalifikują się do gier barażowych z drużynami ekstraklasy z miejsc 11–14 o dwa miejsca w ekstraklasie.
   3. do II ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, a także terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 4. II liga liczy 64 drużyny podzielone na 4 grupy terytorialne (NW, NE, SW, SE) po 16 drużyn każda.
  1. W każdej grupie po rundzie zasadniczej granej systemem każdy z każdym (round-robin – RR), drużyny zostaną podzielone na grupy i w wyniku dalszych rozgrywek:
   1. drużyny które zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do I ligi,
   2. drużyny, które zajmą miejsca 3-4 kwalifikują się do gier barażowych z drużynami I ligi z miejsc 11–14 o dwa miejsca w I lidze.
   3. do III ligi spada minimum 4, a nie więcej niż 6 drużyn.
  2. Szczegółowy system rozgrywek, podział na grupy, terminarz i miejsca rozgrywek ustala WG ZG PZBS.
 5. III liga jest ligą wojewódzką. Każdy WZBS organizuje na terenie swojego województwa rozgrywki według własnego regulaminu szczegółowego.
  1. Drużyna, która zajmie 1. miejsce w tych rozgrywkach, awansuje do II ligi w następnym sezonie.
 6. Niższe szczeble rozgrywek DMP organizują poszczególne WZBS-y lub podległe im TZBS-y.

3. Podział kompetencji. Warunki startu

 1. Rozgrywki DMP prowadzone są w rocznych cyklach systemem jesień-wiosna.
  1. Sezon rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku.
  2. Zaleca się, by rozgrywki danego sezonu zakończone były do 30 czerwca.
 2. Na szczeblach centralnych (ekstraklasa, I i II liga) organizacją rozgrywek zajmują się agendy ZG PZBS.
 3. Na szczeblach terenowych: wojewódzkim (III liga) i okręgowym (liga okręgowa, klasa A) rozgrywki organizują poszczególne WZBS-y lub – na ich zlecenie – TZBS-y, bądź kluby.
 4. Na początku każdego sezonu, WG (ZG lub WZBS) ogłasza Komunikat Początkowy dla odpowiedniego szczebla rozgrywek. Winien on zawierać:
  1. Wykaz drużyn uprawnionych do gry na danym szczeblu rozgrywek,
  2. System rozgrywek,
  3. Zasady spadków i awansów,
  4. Ważniejsze szczegóły organizacyjno-sportowe,
  5. Ostateczny termin zgłoszeń do rozgrywek,
  6. Wysokość składek członkowskich od drużyny i zawodników oraz opłaty startowej,
  7. Terminy wniesienia opłat, ewent. nr konta.
 5. Po zamknięciu okresu rejestracji należy ogłosić harmonogram rozgrywek z uwzględnieniem terminów i miejsca rozgrywania meczów, a także zawierający inne organizacyjno-sportowe szczegóły regulaminowe dla danego szczebla rozgrywek.

4. Rejestracja drużyn do rozgrywek

 1. Każda drużyna zobowiązana jest na początku sezonu, do zgłoszenia (potwierdzenia) swego udziału w rozgrywkach dokonując rejestracji we właściwym terytorialnie WZBS.
  1. Zgłoszenie winno zawierać:
   1. Nazwę klubu zgłaszającego drużynę,
   2. Nazwę, pod którą drużyna będzie występować w rozgrywkach,
   3. Adres korespondencyjny (może być e-mail),
   4. Wykaz graczy (min. 6) przewidzianych do gry wraz z numerem identyfikacyjnym PZBS zawodnika (z CEZARa),
   5. Nazwisko kapitana drużyny,
   6. Dokładne informacje o miejscu rozgrywania spotkań (w przypadku, gdy są rozgrywane pojedyncze mecze),
  2. W przypadku zgłaszania zawodnika, który zmienia klub, należy oświadczyć, że zawodnicy zmieniający klub czynią to za wiedzą poprzedniego klubu i nie pozostawili nieuregulowanych zobowiązań wynikających z poprzedniej przynależności.
 2. WZBS, w którym drużyna się zarejestrowała, dokonuje zgłoszenia do WG odpowiedniego szczebla oraz do bazy danych CEZAR (poprzez System Zarządzania Drużynami).
 3. Dowodem przyjęcia zgłoszenia, zatwierdzenia składu drużyny na dany sezon oraz uiszczenia opłaty startowej jest umieszczenie drużyny w odpowiednim wykazie w bazie danych CEZAR i (dot. lig centralnych) na oficjalnej stronie PZBS.
 4. Nieterminowe zgłoszenie oraz nieterminowe uregulowanie opłaty startowej może spowodować utratę prawa do startu w DMP.
 5. W przypadku rezygnacji ze startu w rozgrywkach wyższego szczebla przez drużynę, która wywalczyła awans, prawo gry przechodzi na kolejną drużynę z tej samej grupy co drużyna rezygnująca.
 6. Ostateczne decyzje o składzie poszczególnych lig, także w przypadkach nie przewidzianych niniejszym regulaminem, podejmuje właściwy zarząd PZBS.

5. Ogólne ustalenia sportowe

 1. Mecze ekstraklasy, I, II i III ligi są rozgrywane na stołach z zasłonami. Na niższych szczeblach przynajmniej z użyciem kaset licytacyjnych.
 2. Wszystkie mecze DMP (w rundzie zasadniczej rozgrywek) winny składać się z 2 segmentów po 10 - 16 rozdań), a łączny wynik w IMPach przeliczany na punkty zwycięskie VP według tabeli:
  VP Liczba rozdań w meczu:
  8 12 14 16 20 24 28 32 36 40 48
  15:15 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4
  16:14 2-5 2-6 3-7 3-7 3-8 4-9 4-10 4-10 4-11 4-11 5-12
  17:13 6-8 7-9 8-10 8-11 9-12 10-14 11-15 11-16 12-17 12-18 13-2,
  18:12 9-11 10-12 11-14 12-15 13-16 15-19 16-20 17-22 18-23 19-25 21-28
  19:11 12-14 13-16 15-18 16-19 17-21 20-24 21-25 23-28 24-29 26-32 29-36
  20:10 15-17 17-20 19-22 20-23 22-26 25-29 26-31 29-34 30-36 33-39 37-44
  21:9 18-20 21-24 23-26 -24-27 27-31 30-34 32-37 35-40 37-43 40-46 45-52
  22:8 21-23 25-28 27-30 28-31 32-36 35-39 38-43 41-46 44-50 47-53 53-60
  23:7 24-26 29-32 31-34 32-36 37-41 40-45 44-49 47-52 51-57 54-60 61-68
  24:6 27-29 33-36 35-38 37-41 42-47 46-51 50-55 53-58 58-64 61-68 69-76
  25:5 30-33 37-40 39-43 42-46 48-53 52-57 56-61 59-65 65-71 69-76 77-84
  25:4 34-37 41-45 44-48 47-52 54-59 58-64 62-68 66-73 72-79 77-84 85-93
  25:3 38-41 46-50 49-54 53-58 60-65 65-71 69-76 74-82 80-88 85-93 94-102
  25:2 42-45 51-55 55-60 59-64 66-72 72-79 77-85 83-91 89-97 94-102 103-112
  25:1 46-50 56-61 61-66 65-71 73-79 80-87 86-94 92-100 96-106 103-112 113-123
  25:0 51+ 62+ 67+ 72+ 80+ 88+ 95+ 101+ 107+ 113+ 124+
 3. Zdobyte VP sumują się i decydują o awansach i spadkach.
 4. W przypadku jednakowej liczby zdobytych VP, o wyższym miejscu decyduje kolejno:
  1. Wynik bezpośredniego(ch) meczu(ów) w VP, a jeżeli to nie rozstrzyga, wynik w IMP.
  2. Saldo VP zdobytych przeciwko drużynom, które zajęły miejsca wyższe.
  3. Saldo IMPów,
  4. Losowanie.
 5. Przy remisie w fazie pucharowej (play-off), awans uzyskuje drużyna z wyższego miejsca po części zasadniczej rozgrywek.
 6. Jakiekolwiek ewentualne baraże z zasady są rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu sezonu kończącego się. Uprawnieni do udziału w barażach są wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w swojej drużynie do kończącego się sezonu. Jeśli potrzeba rozegrania barażu zaistnieje dopiero podczas organizowania rozgrywek nowego sezonu – wówczas grać w nich mogą wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do nowego sezonu.
 7. W rozgrywkach DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe z tym, że para grająca systemem sztucznym jest zobowiązana do posiadania przy sobie wypełnionej karty konwencyjnej (dwa egzemplarze), a w przypadkach spornych - na żądanie sędziego - może dostarczyć szczegółowy opis systemu licytacyjnego.
  1. Para grająca Systemem Wysoce Sztucznym (SWS), winna podczas rejestracji drużyny dostarczyć kartę konwencyjną w wersji elektronicznej organizatorowi rozgrywek danego szczebla do wglądu wszystkich pozostałych kapitanów na ich życzenie.
  2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzić kapitana (lub, w przypadku jego niedostępności, przedstawiciela) drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą SWS. Termin powiadomienia (można to uczynić za pośrednictwem sędziego) ustala się na 20 minut przed rozpoczęciem gry. Opóźnienie obciąża konto drużyny wystawiającej parę grającą SWS przy ewentualnym przekroczeniu czasu gry.
 8. Zawodnicy mają prawo zgłaszać na piśmie sędziemu nietypowe, wyjątkowe rozwiązania problemów w rozdaniach itp.
 9. Szczegółowe ustalenia sportowe dotyczące organizacji i przebiegu rozgrywek na poszczególnych szczeblach zawierają komunikaty, o których mowa w rozdz.3. pkt.4, wydawanych przez właściwych organizatorów wymienionych w rozdz.3. pkt.2 i 3.

6. Prawo gry w drużynie

 1. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek i z opłaconą składką za rok kalendarzowy, w którym kończy się dany sezon.
  1. Jeżeli zawodnik nie ma zapłaconej składki w bieżącym roku, ww. składka musi być zapłacona przed pierwszym meczem granym przez tego zawodnika.
  2. Pozostali zawodnicy muszą mieć opłaconą ww. składkę nie później niż przed pierwszym ich meczem w nowym roku.
 2. Pierwszy udział zawodnika w meczu którejkolwiek drużyny przypisuje go do tej drużyny i uniemożliwia przepisanie do innej drużyny w tym samym sezonie – z wyjątkiem sytuacji klubu mającego drużyny na różnych szczeblach rozgrywek.
 3. Jeżeli klub posiada drużyny na różnych szczeblach DMP, to:
  1. Zawodnik zgłoszony do drużyny ligi wyższej, który zagrał w meczu tej drużyny, nie może w danym sezonie uczestniczyć w rozgrywkach niższego szczebla.
  2. Zawodnik zgłoszony do drużyny ligi niższej może uczestniczyć w rozgrywkach drużyny macierzystego klubu w lidze wyższej.
   1. Jeśli grał w jednym zjeździe drużyny ligi wyższej (odpowiednio, w co najwyżej dwóch meczach, gdy rozgrywki są prowadzone są systemem pojedynczych spotkań) – może nadal występować w drużynie, do której został zgłoszony.
   2. Przekroczenie powyższego limitu w drużynie wyższego szczebla skutkuje utratą prawa gry w drużynie ligi niższej (tej, w której był pierwotnie zgłoszony) oraz przeniesienie go do drużyny wyższego szczebla.
  3. Przejście zawodnika pomiędzy drużynami tego samego szczebla w danym sezonie jest niedopuszczalne po wzięciu udziału w meczu.
 4. Drużyna może zgłosić do gry dodatkowych zawodników. Zawodnik, który zagrał mecz powołany do gry w drużynie w trybie awaryjnym zostaje przypisany do tej drużyny.
 5. W wyjątkowych przypadkach indywidualnych (np. zmiana miejsca zamieszkania) właściwy organizator rozgrywek może wydać zgodę na przerejestrowanie w trakcie sezonu na umotywowany wniosek zawodnika poparty przez poprzednią drużynę. W takiej sytuacji ewentualne punkty klasyfikacyjne przysługują zawodnikowi z tytułu gry tylko w nowej drużynie.

7. Walkower, skreślenie drużyny z rozgrywek

 1. Przegraną bez walki (w.o.) jednej lub obu drużyn orzeka się w przypadkach, gdy:
  1. mecz nie odbył się z przyczyny, która nie została uznana przez prowadzących rozgrywki za usprawiedliwiającą,
  2. mecz nie może zostać uznany za zakończony z winy jednej lub obu drużyn,
  3. w meczu wziął udział nieuprawniony zawodnik,
  4. mecz odbył się w okresie zawieszenia klubu (drużyny),
  5. zmieniono samowolnie termin meczu (decyzja do uznania właściwego organu gier).
 2. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 VP.
 3. Drużyna, której przyznano zwycięstwo walkowerem, otrzymuje punkty zwycięskie (VP), zgodnie z Reg. Zawodów.
 4. Drużyna, która w jednym sezonie przegra trzy mecze walkowerem (lub wycofa się z rozgrywek w ich trakcie), zostanie skreślona z dalszych rozgrywek – co spowoduje jej automatyczny spadek do bezpośrednio niższego (o ile istnieje) szczebla rozgrywek.
  1. Mecze rozegrane przez skreśloną drużynę należy kwalifikować według poniższych zasad:
   1. Jeżeli system rozgrywek przewiduje spotkania w dwóch rundach, z których pierwsza stanowi podstawę do dokonania nowego podziału drużyn (tzw. tabela wyjściowa), to:
    • skreślenie drużyny w pierwszej rundzie rozgrywek powoduje anulowanie jej dotychczasowych wyników,
    • w przypadku skreślenia w drugiej rundzie zalicza się dotychczasowe wyniki, a pozostałe mecze traktuje się jako walkower dla przeciwników.
  2. W przypadku innego systemu rozgrywek kwestię rozstrzyga się następująco:
   • jeżeli skreślona drużyna rozegrała mniej, niż połowę liczby wszystkich spotkań, to unieważnia się uzyskane w nich wyniki;
   • jeżeli skreślona drużyna rozegrała co najmniej połowę wszystkich spotkań, to zalicza się dotychczas uzyskane wyniki, a pozostałe spotkania weryfikuje się jako walkower dla przeciwników.

8. Tytuły, punkty klasyfikacyjne

 1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach DMP zdobywają punkty klasyfikacyjne zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym PZBS.
 2. Zawodnicy drużyny, która zajęła I miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają złote medale i tytuły Mistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 3. Zawodnicy drużyny, która zajęła II miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają srebrne medale i tytuły I Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.
 4. Zawodnicy drużyny, która zajęła III miejsce w rozgrywkach Superligi, zdobywają brązowe medale i tytuły II Wicemistrza Polski pod warunkiem rozegrania:
  1. co najmniej 1/3 rozdań w meczach w Superlidze, lub
  2. co najmniej 40% wszystkich rozdań, jakie rozegrano w ekstraklasie.

9. Odwołania

 1. Decyzja brydżowa wydana przez sędziego prowadzącego zjazd Ekstraklasy, I lub II ligi jest ostateczna.
 2. Decyzję w sprawach organizacyjnych (np. nierozegranie meczu, walkowery, skreślenie z rozgrywek) podejmuje Wydział Gier (ZG lub WZBS).
 3. W III lidze i na szczeblach niższych, odwołania należy składać do organizatora rozgrywek na tym szczeblu (I instancja wydająca decyzję). Odwołanie musi być złożone na piśmie sędziemu lub przesłane pocztą w ciągu 3 dni od zjazdu (meczu).
  1. Odwołania od decyzji merytorycznych podjętych w tym trybie przyjmuje Komisja Odwoławcza PZBS (II instancja).

10. Postanowienia końcowe

 1. Nadzór i kontrolę nad właściwym przebiegiem rozgrywek DMP sprawują osoby wyznaczone przez
  1. Wydział Gier ZG PZBS – dla Ekstraklasy, I i II ligi,
  2. Zarządy WZBS – dla niższych szczebli.

  W/w osoby udzielają, stosownie do kompetencji, informacji w sprawach DMP oraz przyjmują wnioski, uwagi i zażalenia.

 2. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznania swoich zawodników z niniejszym regulaminem, terminarzem szczegółowym danej ligi i innymi stosownymi przepisami przywołanymi w RDMP.
 3. Interpretacja powyższego regulaminu należy do ZG PZBS.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011r. (tj. od sezonu 2011/2012).
 5. Własne regulaminy rozgrywek obowiązujące w poszczególnych WZBS lub TZBS mogą zawierać inne szczegóły pod warunkiem niesprzeczności z niniejszym RDMP; termin dostosowania do pełnej zgodności – przed rozpoczęciem sezonu 2011/2012.
 6. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS 30 września 2010r oraz zmodyfikowany 22 września 2011 r.

 

  Marian Wierszycki   Radosław Kiełbasiński
  Przewodniczący Wydziału Gier PZBS   Prezes PZBS

 

Poprawiony (wtorek, 30 lipca 2013 11:33)