Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Stanowisko Komisji Rewizyjnej PZBS z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wynagradzania członków zarządu

Komisja Rewizyjna PZBS stoi na stanowisku, że:

  1. Członkowie Zarządu PZBS powinni pełnić swoje funkcje społecznie.
  2. W przypadku realizacji zadań, które wykraczają poza bieżącą działalność powinno się zatrudniać osoby spoza zarządu PZBS.
  3. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z racji wiedzy i kwalifikacji zatrudnienie członka zarządu jest niezbędne do realizacji celu, podpisanie umowy powinno zostać poprzedzone uchwałą ZG określającą precyzyjnie zadania, oczekiwane efekty oraz wielkość wynagrodzenia.
  4. Za niedopuszczalne uważamy podpisywanie umów dotyczące zadań wykonanych czyli post factum.
  5. W sytuacjach znacznego wkładu pracy członka zarządu przy realizacji ważnych dla PZBS przedsięwzięć, przekraczających zakresem poświęcony czas i środki z wypełnianą funkcją, ZG po szczegółowym uzasadnieniu powinien skorzystać z możliwości przyznania nagrody.
  6. Wszystkie dochody, w tym przyznane nagrody członków zarządu, osiągnięte z tytułu działalności zlecanej przez PZBS powinny być publikowane na stronie PZBS

Stanowisko przyjęte na posiedzeniu KR w dniu 16 listopada 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Polskiego Związku Brydża Sportowego

Jarosław Molenda