Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Wydziału Dyscypliny 1/2016/2016-2020

Warszawa 04.08.2016 r.

Komisja Dyscyplinarna na podstawie §12 pkt. 3.a Regulaminu Dyscyplinarnego z dniem 10.08.2016 r. zawiesza Januszowi Wesołowskiemu wykonanie kary dyskwalifikacji nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego, która obowiązywała w okresie 1 roku tj. 10.02.2016 – 9.02.2017 r. Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowało 3 osób. 3 głosy były za.

UZASADNIENIE

W dniu 3.08.2016r. do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło pismo od Marka Pietraszka Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego z formalnym poparciem prośby p. Janusza Wesołowskiego o skrócenie kary dyskwalifikacji o połowę. Rozpatrzono dostępne dokumenty oraz zaznajomiono się z przebiegiem zdarzenia, które było podstawą
wymierzenia kary. Komisja Dyscyplinarna w pełni zgadza się z zasadnością kary i jej wymiarem. Mając jednak na uwadze nienaganne zachowanie p. Janusza Wesołowskiego przez okres pierwszego półrocza obowiązywania kary, wykazane zrozumienie niestosowności własnego zachowania oraz uznanie zasadności kary, Komisja postanowiła zawiesić
wykonanie drugiej części kary oraz przywrócić prawa zawodnicze.

Komisja Dyscyplinarna w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Sandra Różańska
  • Piotr Ilczuk

 

Poprawiony (poniedziałek, 05 grudnia 2016 12:43)