Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Wydziału Dyscypliny 2/2016/2016-2020

Warszawa 11.08.2016r.

UCHWAŁA WYDZIAŁU DYSCYPLINY 2/2016/2016-2020

Wydział Dyscypliny na podstawie §12 pkt. 3.a Regulaminu Dyscyplinarnego z dniem 11.08.2016 r. zawiesza Januszowi Wesołowskiemu na okres 6 miesięcy wykonanie kary dyskwalifikacji nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego, która obowiązywała w okresie 10.02.2016 – 9.02.2017 r.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowało 3 osób. 3 głosy były za.

UZASADNIENIE

W dniu 3.08.2016r. do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło pismo od Marka Pietraszka Prezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego dotyczące skrócenia kary p. Janusza Wesołowskiego. Po rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 1/2016/2016-2020. Orzeczenie to jednak było niezgodne z Regulaminem Dyscyplinarnym (nie wzięto pod uwagę §12 pkt. 2.), w związku z tym ze względów formalnych jest nieważne.

W dniu 11.08.2016 r. do Wydziału Dyscypliny wpłynął kolejny wniosek p. Janusza Wesołowskiego o prośbą o skrócenie kary dyskwalifikacji o połowę. Wydział Dyscypliny zajął się sprawą ponownie. Utrzymując w mocy wszystkie aspekty uwzględnione przy uchwale 1/2016/2016-2020 orzeczono zawieszenie kary na 6 miesięcy oraz przywrócenie praw zawodniczych Januszowi Wesołowskiemu.

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Sandra Różańska
  • Piotr Ilczuk