Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 6/2017/2016-2020

Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Brydża Sportowego umarza sprawę podejrzeń o grę w turniejach Korespondencyjnych Mistrzostw Polski z wykorzystaniem wiedzy o rozdaniach zdobytej w sposób nieuprawniony przed rozpoczęciem turnieju.

W związku z brakiem niezbitych dowodów winy Wydział Dyscypliny podejmuje decyzję o nieupublicznianiu nazwisk osób zamieszanych w sprawę, gdyż sama informacja narażałaby podejrzanych na zniesławienie.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowało 3 osób, 3 głosy były za.

UZASADNIENIE

Do Wydziału Dyscypliny wpłynęły doniesienia przeciwko kilku osobom, którym zarzucono dostęp do rozkładów kart w ramach rozgrywek Korespondencyjnych Mistrzostw Polski przed rozpoczęciem turnieju. Osoby te jednocześnie uczestniczyły w tych rozgrywkach jako zawodnicy, osiągając ponadprzeciętnie dobre wyniki. W ocenie zgłaszających budzi to uzasadnione wątpliwości odnośnie wykorzystania znajomości rozdań w późniejszej grze.

Obowiązujący w 2016 roku regulamin Korespondencyjnych Mistrzostw Polski dopuszczał sytuację, w której organizator KMP w swoim ośrodku mógł udostępniać rozkłady kart innym uczestnikom, jak również sam po powieleniu rozdań brać udział w rozgrywkach. Zdaniem członków Wydziału Dyscypliny ta sytuacja mogła być źródłem patologii i wymagała natychmiastowej zmiany. Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017r. Zarząd Główny Polskiego Związku Brydża Sportowego podjął uchwałę nr 8/2017/2016–2020 dotyczącą uregulowania tej kwestii. Wspomniana uchwała uzupełnia treść regulaminu KMP.

W analizowanej sytuacji, czyli przed wejściem w życie zapisów powyższej uchwały, Wydział Dyscypliny nie widzi możliwości prowadzenia postępowania w stosunku do podejrzanych. Przy braku samoistnej przesłanki regulaminowej, zakazującej udział osoby znającej rozkłady rozdań w rozgrywkach, jedyną możliwością ukarania dyscyplinarnego byłoby jednoznaczne i bezsporne udowodnienie zarzutów dotyczących wykorzystania tej wiedzy w grze, a dowodów takich nie znaleziono.

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Sandra Różańska
  • Piotr Ilczuk

 

Poprawiony (piątek, 17 marca 2017 23:44)