Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 7/2017/2016-2020

Warszawa 17.03.2017r

Zgodnie z wnioskiem Rzecznika Dyscyplinarnego (art. 23 pkt b Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Brydża Sportowego) Wydział Dyscypliny pozostawia bez dalszego biegu sprawę Bartosza Chmurskiego podczas Grand Prix Polski Par w Stargardzie w dniu 5 listopada 2016r.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowały 3 osoby. 3 głosy za.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2016r. podczas zawodów Grand Prix Polski Par w Stargardzie Bartoszowi Chmurskiemu zarzucono posługiwanie się z partnerem „blefem kontrolowanym”. Ustalono, że zawodnicy nie stanowią stałej pary, ale tendencje partnera do częstego blefowania są znane. Jednak materiał dowodowy w postaci tego jednego rozdania nie daje wystarczających podstaw do udowodnienia tego typu zarzutu. Rozdanie zostaje zarchiwizowane i w sytuacji gdyby tego typu licytacje pary pojawiały się po raz kolejny, będzie to przesłanką do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Wydział Dyscypliny przypomina, że odzywki psychologiczne (blefy) są elementem gry, ale partner nie może mieć większej możliwości rozpoznania blefu niż przeciwnicy.

MPB 40C Gracz może zawsze odstąpić od uzgodnienia, o którego stosowaniu uprzedził stronę przeciwną, pod warunkiem, że jego partner nie ma większej możliwości rozpoznania tego odstępstwa niż przeciwnicy. Stale powtarzające się odstępstwa mogą tworzyć nowe domniemane uzgodnienia, które stają się częścią systemu i muszą zostać ujawnione przeciwnikom zgodnie z zasadami ujawniania ustaleń (…).

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • • Tomasz Radko
  • • Piotr Ilczuk

 

Poprawiony (piątek, 17 marca 2017 21:04)