Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 8/2017/2016-2020

Warszawa 17.03.2017r.

W sprawie zachowania kol. Adama Hintertana podczas zjazdu II ligi NW, odbywającego się w dniach 3-5 lutego 2017r. w Wałczu, Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Brydża Sportowego orzeka na podstawie paragrafów: §54 oraz §57 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego karę łączną dwóch miesięcy dyskwalifikacji. W poczet kary zalicza się tymczasowe zawieszenie orzeczone 9.II.2017r. przez prezesa Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego p. Wincentego Grelę, uchylone uchwałą 4/2017/2016-20 Wydziału Dyscypliny PZBS dnia 16.II.2017r. Orzeczony okres dyskwalifikacji Adama Hintertana to 18.III.2017 do 11.V.2017 roku.

Zgodnie z §38 i §39 Regulaminu Dyscyplinarnego stronie przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia w terminie 14 dni.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowały 3 osoby. 3 głosy za.

UZASADNIENIE

Do Wydziału Dyscypliny PZBS wpłynęło pismo kapitana drużyny Fundacja SBR Szczecin Andrzeja Wielowieyskiego, w którym zarzucił kol. Adamowi Hintertanowi wykroczenia z §54, §57 pkt 2 oraz §43 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS.

Po przesłuchaniu świadków i samego zawodnika zarzuty dotyczące zachowania podczas pierwszego segmentu meczu z Unia II Leszno (§54 oraz §57 pkt 2) potwierdziły się, zgodnie z pismem kol. Wielowieyskiego. Opuszczenie drużyny przez kol. Adama Hintertana i osłabienie jej uznajemy za częściowo usprawiedliwione wydarzeniami dnia poprzedniego i konfliktem z kapitanem drużyny i odstępujemy od karania z par. §43 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS („bezzasadna odmowa uczestnictwa w zawodach w barwach klubu”).

Po zapoznaniu się z materiałami otrzymanymi od Zarządu ZZBS stwierdzamy, że problemy z zachowaniem kol. Adama Hintertana występowały już niejednokrotnie. Orzekamy bezwzględną dyskwalifikacje, jak w sentencji uchwały.

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Tomasz Radko
  • Piotr Ilczuk