Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 9/2017/2016-2020

W związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Adamowi Żmudzińskiemu oraz Cezaremu Balickiemu, złożonym w dniu 09.03.2017r. przez Zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego, Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Brydża Sportowego na podstawie zapisów § 5 ust 3. Regulaminu Dyscyplinarnego postanawia, na czas niezbędny do przeprowadzenia stosownych procedur wyjaśniających, zawiesić tymczasowo w prawach zawodnika p. Adama Żmudzińskiego oraz p. Cezarego Balickiego.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Głosowało 3 osoby, 3 głosy za.


Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Sandra Różańska
  • Piotr Ilczuk
     

Poprawiony (wtorek, 21 marca 2017 11:47)