Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwala Wydziału Dyscypliny 10/2017/2016-2020

Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Brydża Sportowego na podstawie §48 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS podjął decyzję o nałożeniu na zawodnika drużyny GRICON STARKA Poznań Marcina Pędzińskiego kary dyskwalifikacji na okres dwóch miesięcy, ale warunkowo zawiesza jej wykonanie na okres dwóch lat, tj. do dnia 20 marca 2019 r. Jako karę dodatkową na podstawie §7 d) Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS orzekamy zakaz pełnienia funkcji kapitana drużyny w sezonie ligowym 2017/18. Wydział Dyscypliny PZBS decyduje o upublicznieniu orzeczenia na stronie internetowej PZBS.
Zgodnie z §38 i §39 Regulaminu Dyscyplinarnego stronie przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia w terminie 14 dni.

Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo. Zeznania zostały złożone telefonicznie i zarejestrowane za zgodą stron. Głosowało 3 osoby. 3 głosy za.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2017r. do Komisji Dyscyplinarnej wpłynęło pismo dotyczące zachowania Marcina Pędzińskiego podczas zjazdu ligowego grupy N I ligi rozgrywanego 14-15.01.2017 r. w Skorzęcinie. Po zakończeniu jednego z segmentów, w obecności zawodników i sędziego zawodów, nazwał przeciwników „parą oszustów”.

Wydział Dyscypliny otrzymał informację, że Marcin Pędziński przy okazji kolejnego zjazdu przeprosił, ale wyłącznie jednego z przeciwników. Dwa miesiące po zdarzeniu (15.03.2017 r.) kol. Pędziński opublikował przeprosiny na stronie PZBS.

Zarzut oszustwa jest najpoważniejszym zarzutem jaki można w środowisku brydża sportowego postawić. Taki zarzut powinien być poparty solidnymi dowodami i procesowany formalnie. W innym przypadku podobny zarzut jest oszczerstwem, a takie zachowania Wydział Dyscypliny będzie piętnował. Staraliśmy się aby kara przez nas nałożona była sprawiedliwa ale i surowa, ponieważ Marcin Pędziński jest nie tylko zawodnikiem, ale też członkiem Zarządu PZBS i delegatem swojego okręgu, który powinien godnie reprezentować.

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Sandra Różańska – zastępca przewodniczącego
  • Tomasz Radko
  • Piotr Ilczuk