Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Wydziału Dyscypliny 24/2018/2016-2020

Wydział Dyscypliny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o sygn. WN-06/2018 w związku ze wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze rozpatrywanym w trybie par. 32 ust. 1a postanawia przyjąć wniosek w całości wymierzając drużynie SPS EKO-RÓŻANKA (WZBS Lublin) karę zasadniczą w postaci

 • upomnienia

oraz następujące kary dodatkowe:

 • zobowiązanie do przeprosin Hotelu Polskiego
 • zobowiązanie do przeprosin gościa hotelowego
 • podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

W konsultacjach i głosowaniu brały udział 3 osoby. 3 głosy były za.

W związku z par. 32 ust. 1a zdanie drugie od orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2017 Hotel Polski w Mielcu złożył zawiadomienie o głośnym zachowaniu dużej grupy zawodników w pokoju, w którym zameldowane były dwie osoby.

W toku postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny ustalił co następuje:

 1. Zdarzenie miało miejsce w trakcie zjazdu ligowego w Mielcu w nocy z 18 na 19 listopada.
 2. Wskazani przez hotel zawodnicy byli zameldowani w pokoju, ale nie byli w nim fizycznie (spędzili noc w innym pokoju hotelowym).
 3. Kapitan drużyny SPS EKO-RÓŻANKA przyznał że takie zdarzenie miało miejsce i wziął odpowiedzialność za czyn w imieniu drużyny.
 4. Hotel Polski otrzymał pismo w przedmiotowej sprawie od gościa hotelowego, który był bezpośrednio pokrzywdzony zaistniałą sytuacją, gdyż skutecznie uniemożliwiło mu to właściwy wypoczynek.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału Rzecznik Dyscyplinarny w porozumieniu z kapitanem drużyny SPS EKO-RÓŻANKA określił kary, które przedstawił we wniosku o wydanie orzeczenia o winie w trybie par. 32 ust. 1a (dobrowolne poddanie się karze).

Cała drużyna, zarówno kapitan jak i poszczególni zawodnicy wyrazili ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia jednocześnie zapewniając, że poza wyrażeniem żalu są gotowi do zadośćuczynienia w postaci przeprosin w stosownej formie. Skład Orzekający dał wiarę w szczerość zapewnień i jednocześnie zważył, że jest to wzorowa postawa po zaistniałej sytuacji, co znalazło odzwierciedlenie w relatywnie niskiej karze za tego typu przewinienie.

Wydział Dyscypliny w składzie:

 • Jacek Grzelczak – przewodniczący
 • Igor Grzejdziak
 • Piotr Ilczuk

wersja do druku