Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała Wydziału Dyscypliny 23/2018/2016-2020

Warszawa 08.07.2018r.

wersja do druku

Wydział Dyscypliny po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego WN-04/2018 o ukaranie oraz w oparciu o uchwałę 21/2018/2016-2020 w zakresie pkt. 3, pkt. 4 i pkt.5 postanawia ukarać Zachodniopomorskiego Wojewódzki Związek Brydża Sportowego na podstawie par.6 pkt.1d Regulaminu Dyscyplinarnego karą zasadniczą w postaci

  • Kary pieniężnej w wysokości 3000 zł (słownie trzy tysiące)

oraz na podstawie par.6 pkt.2u Regulaminu Dyscyplinarnego karą dodatkową w postaci

  • podania orzeczenia do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Wydział Dyscypliny na podstawie par.10 p.1 postanawia

  • częściowo zawiesić wykonanie kary pieniężnej w wysokości 2500 na okres 18 miesięcy.

W konsultacjach i głosowaniu brały udział 3 osoby. 3 głosy były za.

Na podstawie §45 pkt.3 przysługuje odwołanie od orzeczenia, które należy wnieść za pośrednictwem organu dyscyplinarnego I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE

Dnia 19.04.2018 wpłynął wniosek o ukaranie WN-04/2018 z propozycją orzeczenia o winie w oparciu o postepowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego. W związku z podjęciem uchwały 21/2018/2016-2020 o podzieleniu wniosku na dwa odrębne postepowania niniejsze orzeczenie dotyczy tylko pkt. 3, pkt. 4 i pkt.5 wniosku.

Wydział Dyscypliny stwierdził szereg istotnych naruszeń Regulaminu Dyscyplinarnego. Sytuacja, że zawodnik jest dyskwalifikowany, wykluczany albo zawieszany bez podstawy prawnej albo w oparciu o wadliwe orzeczenia wymaga zdecydowanej reakcji. Podkreślić należy też, że naruszenia nie miały charakteru incydentalnego. Nowy Prezes Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego zadeklarował przestrzeganie Regulaminu Dyscyplinarnego przy rozwiązywaniu podobnych problemów w przyszłości. Z uwagi na wiarygodność tej deklaracji Wydział Dyscypliny postanowił o częściowym zawieszeniu kary.

 

Wydział Dyscypliny w składzie:

  • Jacek Grzelczak – przewodniczący
  • Piotr Ilczuk
  • Sandra Różańska