Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Komunikat Wydziału Dyscypliny PZBS do uchwały 27/2018/2016-2020

Warszawa 23.08.2018r.


Od czasu nowelizacji Regulaminu Dyscyplinarnego w trakcie WZD w czerwcu 2017, podanie orzeczenia do publicznej wiadomości traktowane jest jako kara dodatkowa (par. 6 pkt. 2u RD). W związku z tym orzeczenia, w których kara ta nie została wymierzona, nie są publikowane na stronie PZBS. W wypadku orzeczenia 27/2018/2016-20, ze względów dydaktycznych, zdecydowaliśmy się wydać niniejszy komunikat, bez podawania miejsca zdarzenia i personaliów strony.

Wydział Dyscypliny PZBS zajmował się podejrzeniem wykroczenia z par. 12 pkt.1 i/lub par.12 pkt.15 Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS, podczas jednego z turniejów ogólnopolskich. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów, że wyniki kwestionowanych rozdań nie zostały uzyskane w wyniku uczciwej i sportowej rywalizacji. Zeznania uczestników były spójne i prawdopodobne.
Jednak analiza historii jednej z par oraz ich własne zeznania dotyczące przebiegu końcówki turnieju wskazują, że gra tej pary była frywolna i niezgodna z duchem gry, wypaczająca wyniki turnieju. W ocenie Wydziału Dyscypliny takie zachowanie wyczerpuje znamiona wykroczenia z par. 12 pkt. 1 RD - niesportowej postawy.
Zdecydowaliśmy się na najniższą możliwą karę – upomnienie. Tak niski wymiar kary związany jest z brakiem świadomości środowiska, ale następne podobne przypadki będą traktowane z większą stanowczością.

Wydział Dyscypliny PZBS
 

Poprawiony (sobota, 08 września 2018 12:28)