Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zmarł Zbigniew Kułaczkowski

W dniu 30.03.2020 r. odszedł wielki miłośnik brydża sportowego Zbigniew Kułaczkowski, Mistrz Międzynarodowy, zawodnik SSMBS Brydż-Star Zieloni Stargard, odznaczony Złotą Odznaką PZBS.