Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Odszedł... Tadeusz Tunajek

Z głębokim żalem informuję, że z naszego grona odszedł Tadeusz Tunajek. Wieloletni działacz Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, sędzia państwowy, honorowy członek Polskiego Związku Brydża Sportowego, odznaczony złotą odznaką za zasługi dla PZBS. R.I.P.