Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zmarł Mikołaj Citko

Dnia 8 września 2022 roku, przeżywszy lat 81 odszedł

Mikołaj Citko

Wystawienie urny z prochami Zmarłego w Kościele Chrześcijan Baptystów w Ełku (ul. 3 Maja 8) dnia 12 września 2022 r. o godz. 13:00.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnai 12 września 2022 r. o godz. 14:00. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Ełku, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 w Ełku, o czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina.