Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Olsztyński Kongres Brydżowy - zapowiedź

Spis treści
Olsztyński Kongres Brydżowy - zapowiedź
Program
Regulamin
Opłaty i nagrody
Mistrzostwa Polski Internautów
Noclegi

REGULANIN KONGRESU

1.     Do punktacji długofalowej zaliczane są wszystkie turnieje kongresowe.

2.     W przypadku zdobycia równej ilości PDF o kolejności decyduje wyższe miejsce w  sobotnim Grand Prix Polski Par, a następnie losowanie.

3.     We wszystkich turniejach obowiązują regulaminy i przepisy MPB'07, regulamin zawodów PZBS i postanowienia niniejszego regulaminu.

4.     Punkty długofalowe otrzymuje 100% uczestników z każdego turnieju.

5.     O zasadach stosowania otwarć blefowych i systemów wysoce sztucznych poinformuje przed zawodami sędzia główny.

6.     Wszystkie  sędziowskie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Kongresu rozstrzyga sędzia główny.

7.     Zapisy do turniejów kończą się 15 min. przed ich rozpoczęciem.

8.     W hali Urania obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu i używania telefonów komórkowych.

9.     Nagrody rzeczowe i trofea sportowe zostaną wręczone  podczas zamknięcia zawodów, nie kumulują się i nie podlegają wymianie ani reklamacji.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz nie ubezpiecza uczestników i osób towarzyszących od nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania Kongresu i MP Internautów.

11. Ostateczna interpretacja  regulaminu jest w gestii organizatora zawodów.

 

 Poprawiony (czwartek, 23 września 2010 14:01)