Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Olsztyński Kongres Brydżowy - zapowiedź

Spis treści
Olsztyński Kongres Brydżowy - zapowiedź
Program
Regulamin
Opłaty i nagrody
Mistrzostwa Polski Internautów
Noclegi

 

Opłaty startowe (wpisowe od osoby)

1. We wszystkich turniejach (Kongres i MP Internautów) za wyjątkiem GRAND PRIX POLSKI PAR :

  • 35 zł – członkowie PZBS i zaproszeni goście,
  • 25 zł - juniorzy do 25 lat, seniorzy powyżej 65 lat
  • 5 zł - młodzież szkolna

2. Grand Prix Polski Par

  • 75+10 zł – uczestnik nie będący członkiem PZBS,
  • 50+10 zł - członkowie PZBS i zaproszeni goście (w tym 10 zł na organizację 5.OME – nie wchodzi w podział nagród),
  • 25+10 zł. – seniorzy powyżej 65 lat i juniorzy do 25 lat ( w tym 10 zł na organizację 5.OME – nie wchodzi do w podział nagród),
  • 10 zł - młodzież szkolna.

** - organizator Kongresu nie zależnie od opłat na 5.OME odprowadza określoną kwotę od każdego zawodnika na fundusz nagród GPW oraz do PZBS i WM OZBS.

Nagrody :

  1. Finansowe/rzeczowe – minimum 50% wpisowego w GPPP i 40 % + 10 % pozostałych turniejach z tym, że 10% przeznaczone będzie na zakup nagród rzeczowych i trofeów sportowych dla uczestników.
  2. Liczne atrakcyjne nagrody rzeczowe w punktacji długofalowej.
  3. Trofea sportowe. 

 Poprawiony (czwartek, 23 września 2010 14:01)