Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uczczą pamięć Renaty Wajdowicz (XIII Tarnowski Mityng Brydżowy) - Tygodnik Temi