Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2017

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2017
Lista delegatów
Sprawy organizacyjne - Projekt porządku obrad; projekt regulaminu obrad
Sprawozdanie finansowe 2016
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta
Wprowadzenie do projektu Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS
Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS
Sprawozdanie merytoryczne PZBS za 2016 rok
Wydatki 2016 i Bużet 2017
 

Opinia biegłego rewidenta