Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

53. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2010/11

 1. 53. Mistrzostwa Polski Par Mikst 2010/11 (MPPMikst) mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w konkurencji par mikstowych w sezonie 2010/11.

 2. MPPMikst rozgrywane będą jako cykl 11 turniejów mikstowych zwanych dalej kwalifikacyjnymi podczas następujących zawodów z JKS 2010 i JKS 2011 zakończony finałem:

  aktualna kolejność

  Lp. Termin Miejsce
  1. 3 czerwca 2010 (czwartek) Poznań
  2. 5 lipca 2010 (poniedziałek) Sława
  3.  22 lipca 2010 (czwartek) Sopot
  4. 6 sierpnia 2010 (piątek) Słupsk
  5. 21 sierpnia 2010 (sobota) Warszawa
   6.   15 października 2010 (piątek)  Starachowice
  7. 5 listopada 2010 (piątek) Stargard Szcz.
  8. 27 listopada 2010 (sobota) Poznań
    9.  3 grudnia 2010 (piątek)  Chorzów
   10.  15 kwietnia 2011 (piątek)  Starachowice
   11.  6 maja 2011 (piątek)  Wrocław
      finał  
 3. Liczba rozdań w turnieju kwalifikacyjnym wynosi 3 x 10.
 4. Wpisowe do każdego turnieju kwalifikacyjnego ustala organizator.
 5. Każdy z turniejów kwalifikacyjnych będzie liczony na zapis maksymalny.
 6. MPPMikst 10/11 dotyczą par, których zawodnicy są zrzeszeni w PZBS w latach 2010 i 2011.
  Inne pary również mogą brać udział w turniejach kwalifikacyjnych, ale nie będą brane pod uwagę.
 7. Każdej parze spełniającej warunek w pkt.6 liczy się 5 najlepszych turniejów na zasadzie sumowania procentów.
 8. W przypadku lokat dzielonych o wyższym miejscu decyduje:

      a) udział w większej liczbie turniejów kwalifikacyjnych,

      b) lepsze wyniki w turniejach kwalifikacyjnych niezaliczanych do punktacji,

      c) większa suma WK pary,

      d) losowanie.

9. Po zakończeniu kwalifikacji 16 najlepszych par, spełniających warunek pkt.6, awansuje do finału, gdzie rozegrają 3 sesje każdy z każdym po 2 rozdania (3 x 30 rozdań), z carry-over z kwalifikacji liczonym jak jedna sesja finału.

10. Pierwsze trzy pary MPPMikst otrzymają medale, puchary i tytuły Mistrzów lub Wicemistrzów Polski Par Mikstowych w sezonie 2010/11.

11. W MPPMikst mają zastosowanie: MPB'07, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do ZG PZBS.

13. Regulamin został zatwierdzony przez ZG PZBS w dniu 30 stycznia 2010r. i zmodyfikowany 14 kwietnia 2010r. oraz 13 września 2010r.

(-) Marian Wierszycki (-) Radosław Kiełbasiński
Przewodniczący Komisji Regulaminów Sportowych Prezes PZBS

Poprawiony (piątek, 22 kwietnia 2011 08:40)