Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

KMP 4/2016 - analiza rozdań

Spis treści
KMP 4/2016 - analiza rozdań
Rozdanie 2
Rozdanie 3
Rozdanie 4
Rozdanie 5
Rozdanie 6
Rozdanie 7
Rozdanie 8
Rozdanie 9
Rozdanie 10
Rozdanie 11
Rozdanie 12
Rozdanie 13
Rozdanie 14
Rozdanie 15
Rozdanie 16
Rozdanie 17
Rozdanie 18
Rozdanie 19
Rozdanie 20
Rozdanie 21
Rozdanie 22
Rozdanie 23
Rozdanie 24
Rozdanie 25
Rozdanie 26
Rozdanie 27
Rozdanie 28
Rozdanie 29
Rozdanie 30
Rozdanie 31
Rozdanie 32
Rozdanie 33

Rozdanie 30; rozdawał E, obie przed partią.

Rozdanie 30
Rozd. E,
po partii: -
8 6 5 2
8 6 5 2
8 5
J 5 2
 
9 4
A 10 3
A K 9
A 10 9 7 6
rozd. 30 J
K Q 9 7 4
J 10 6 4 3 2
K
  A K Q 10 7 3
J
Q 7
Q 8 4 3
 

W

N

E

S

21

22

ktr.3

34

45

46

5/67

pas

pas

pas

1wilkosz

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4po kontrze W przyrzekają jedynie dobry fit

5nadwyżkowe, przynajmniej układowo, kontra partnera nie forsowała do końcówki, mówiła jedynie, że chce on powalczyć na szczeblu trzech (choć mogła być też dana z kartą silniejszą)

6skoro partner wskazał fit, a NS znajdują się przed partią…

7patrz niżej

5 to zapowiedź spokojna, z realizacją tej gry nie będzie bowiem raczej – z licytacyjnego punktu widzenia W – problemów. Z drugiej strony, przeciwnicy uzgodnili solidnie piki, a partner z własnej woli zabrał jeszcze głos na szczeblu czterech. Powinien mieć przeto układ 6–5 (raczej z sześciokartem karowym) oraz krótkość w pikach, modelowo z K D i D. Zgłoszenie szlemika jest przeto mocno kuszące, trzeba jednak wziąć też pod uwagę możliwość złych rozkładów. Każdy gracz W sam będzie musiał to wszystko skalkulować i podjąć stosowną decyzję.

Warto też zauważyć, iż gdy przeciwnicy nie będą licytować tak energicznie, WE poprzestaną zazwyczaj na końcówce, na przykład po sekwencji:

W

N

E

S

21

22

ktr.3

pas

34

pas

4

pas

pas

pas

1wilkosz

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4kara i kiery

Chyba że:

W

N

E

S

21

22

ktr.3

pas

34

pas

35

pas

46

pas

47

pas

48 (!?)

pas

6

pas

pas

pas

1wilkosz

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4kara i kiery

5szlemikowe uzgodnienie kierów

6, 7, 8cuebidy

 

W

N

E

S

21

22

ktr.3

3

45

46

5/67

pas

pas

pas

1dwukolorówka kiery i inny

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4po kontrze W przyrzekają jedynie dobry fit

5nadwyżkowe, przynajmniej układowo, kontra partnera nie forsowała do końcówki, mówiła jedynie, że chce on powalczyć na szczeblu trzech (choć mogła być też dana z kartą silniejszą)

6skoro partner wskazał fit, a NS znajdują się przed partią…

7patrz niżej

5 to zapowiedź spokojna, z realizacją tej gry nie będzie bowiem raczej – z licytacyjnego punktu widzenia W – problemów. Z drugiej strony, przeciwnicy uzgodnili solidnie piki, a partner z własnej woli zabrał jeszcze głos na szczeblu czterech. Powinien mieć przeto układ 6–5 (raczej z sześciokartem karowym) oraz krótkość w pikach, modelowo z K D i D. Zgłoszenie szlemika jest przeto mocno kuszące, trzeba jednak wziąć też pod uwagę możliwość złych rozkładów. Każdy gracz W sam będzie musiał to wszystko skalkulować i podjąć stosowną decyzję.

 

albo:

W

N

E

S

21

22

ktr.3

pas

34

pas

4

pas

pas

pas

1dwukolorówka kiery i inny

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4kara i kiery

W

N

E

S

21

22

ktr.3

pas

34

pas

35

pas

46

pas

47

pas

48 (!?)

pas

6

pas

pas

pas

1dwukolorówka kiery i inny

2alternatywą jest konstruktywny skok na 3, na zasadzie, że po bloku nie ma bloku

3kontra do koloru partnera

4kara i kiery

5szlemikowe uzgodnienie kierów

6, 7, 8cuebidy

I w tym wypadku na ogół skończy się na kontrakcie 4(E), tam jednak, gdzie kontrpartnerzy będą zbyt intensywnie pikować, może to ułatwić stronie WE dojście do szlemika.

Jakiej klasy jest to kontrakt? Nieco poniżej szans, jego powodzenie wymaga bowiem nieoddania i kiera, i kara. Ten pierwszy kolor musi się zatem dzielić 3–2 albo 4–1, w tym drugim wypadku z (dowolnym) singlem u e-S-a bądź z singlowym waletem u e-N-a. Łączna szansa na takie konfiguracje to prawie 85%, jeśli jednak dodatkowo przyjmiemy, iż prawdopodobieństwo zastania w ręce S – przy długich pikach – W x x x jest mniejsze od apriorycznego, pozwoli to na stwierdzenie, iż w rozdaniu tym szansa na nieoddanie wziątki kierowej wynosi około 90%. Jeśli chodzi o kara, to powinny się one podzielić 2–2 albo 3–1 z singlową damą, szansa na co wynosi 52,5%. Stąd łączne prawdopodobieństwo realizacji kontraktu 6(WE) można oszacować na nieco ponad 47%. 6 jest o ułamek procenta bardziej szansowne, dochodzi bowiem wówczas w niektórych okolicznościach możliwość przebicia w ręce W kiera i zneutralizowania w ten sposób hipotetycznego W x x x u e-S-a.

W niektórych z powyższych sekwencji przez chwilę otarliśmy się o kontrakt 4(S). Owszem, dałoby się go położyć bez trzech, z kontrą za 500, w tym celu broniący musieliby jednak zmontować przebitkę treflową, oprócz zdobycia w tym kolorze asa i króla. A to – przy zablokowaniu koloru – nie byłoby łatwe, w jednej z początkowych lew W musiałby bowiem wyjść blotką treflową, spod asa (bądź blotką kierową, by partner zgrał K, ponowił do ręki W karem i przebił zagranego przezeń trefla swym jedynym pikiem).

W protokole rozdania spotkamy zapisy w wysokości 480 oraz minimaksowych 980 dla WE.

Minimaks teoretyczny:6(WE), 12 lew; 980 dla WE.

Maksymalne liczby lew możliwe do wzięcia przy grze w poszczególne miana:

– 8 (WE);

– 12 (WE);

– 12 (WE);

– 7 (NS);

BA – 7 (WE).Poprawiony (poniedziałek, 11 kwietnia 2016 20:16)