Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Zasady Alertowania

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu PZBS nr 61/2018/2016-2020. Wchodzi w życie 1 października 2018.

http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/zasady_alertowania_2018.pdf

Wersja anglojęzyczna: http://www.warsbrydz.pl/GPW/GPW2019/PBU_alerting_policy_2018.pdf (przygotowana na prośbę organizatorów kongresu Grand Prix Warszawy, autor Artur Wasiak, korekta Stanisław Mączka, Michał Klichowicz, Sławek Latała, Fearghal O'Boyle).

Obowiązującą wcześniej wersję regulaminu można znaleźć pod adresem https://www.pzbs.pl/archiwum/zniesione/610-polityka-systemowa (Zasasy Alertowania były częścią Polityki Systemowej).