Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA NR 61/2018/2016-2020 - Polityka Systemowa, Zasady Alertowania

Uchwała nr 61/2018/2016-2020

Zarząd zatwierdza:

1. Politykę Systemową; (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/polityka_systemowa_2018.pdf)

2. Zasady Alertowania; (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/zasady_alertowania_2018.pdf)

3. w związku ze zmianami:

3.a dodanie w punkcie I.4 regulaminu Grand Prix Polski Par (http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/3538-regulamin-grand-prix-polski-par) zdań:
Organizator turnieju eliminacyjnego nie może skorzystać z uprawnienia do zmiany ograniczeń systemowych, o którym mowa w pkt. 4.8 Polityki Systemowej. Ponadto, z wyjątkiem turniejów rozgrywanych poza granicami Polski, organizator nie może modyfikować Zasad Alertowania.

3.b dodanie w punkcie I.4 regulaminu Grand Prix Polski Teamów (http://www.pzbs.pl/regulaminy-stale/3540-regulamin-grand-prix-polski-teamow) zdań:
Domniemaną kategorią turnieju eliminacyjnego wg Polityki Systemowej jest kategoria 2 w przypadku Mistrzostw Polski, a kategoria 3 w przypadku pozostałych turniejów. Organizator turnieju eliminacyjnego może (poprzez odpowiedni zapis w regulaminie zawodów) zmienić kategorię pomiędzy 2 a 3. Ponadto organizator może (poprzez odpowiedni zapis w regulaminie zawodów) zezwalać na stosowanie dowolnych systemów w meczach o dystansie powyżej 10 rozdań. Organizator nie może modyfikować Zasad Alertowania, z wyjątkiem turniejów rozgrywanych poza granicami Polski.

Uchwała wchodzi w życie 1 października 2018.

Głosowało 10 członków Zarządu – 8 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 głos nieważny.