Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2019

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2019
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Regulamin Zgromadzenia
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie OPP
Sprawozdanie merytoryczne
Wydatki 2018 i Budżet 2019
Projekty uchwał (zmiany w Statucie i Regulaminie Dyscyplinarnym)
Wnioski na tytuł Członka Honorowego PZBS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (dodane 11 czerwca 2019 r.)
Prezentacja Komisji IT (dodane 11 czerwca 2019 r.)
Prezentacja Rzecznik Dyscyplinarny PBZS (dodane 11 czerwca 2019 r.)
 

Lista delegatów

LP

Imię i nazwisko Walne

WZBS

1.

Maciej Dorabiała PID 1286

DS

2.

Piotr Ilczuk PID 1347 (po złożeniu mandatu przez Stanisława Gołębiowskiego)

DS

3.

Jacek Krystecki PID 10045

DS

4.

Jarosław Molenda PID 1508

DS

5.

Józef Sławenta PID 1636

DS

6.

Zbigniew Sobczyk PID 1641

DS

7.

Sławomir Zimniak PID 1772

DS

8.

Adam Błachnio PID 3644

KP

9.

Marcin Mazurkiewicz PID 3844

KP

10.

Wiesław Paczkowski PID 3884

KP

11.

Adam Wujków PID 4022

KP

12.

Jacek Baka PID 2462

LU

13.

Andrzej Pertkiewicz PID 13033

LU

14.

Jerzy Kubiak PID 2047

LB

15.

Andrzej Łagosz PID 2324

LB

16.

Paweł Pietrażycki PID 7909

LB

17.

Grzegorz Pogodziński PID 2105

LB

18.

Zbigniew Frank PID 7079

LD

19.

Michał Klichowicz PID 10861

LD

20.

Małgorzta Nalepa PID 5727

LD

21.

Piotr Żak PID 7044

LD

22.

Agata Kowal PID 2580

MP

23.

Marcin Kuflowski PID 2712

MP

24.

Zbigniew Sagan PID 2787 (po śmierci Jana Blajdy i wcześniejszym złożeniu mandatu przez Macieja Klisia)

MP

25.

Maciej Rodzaj PID 11471

MP

26.

Tadeusz Biernat PID 2597 (po złożeniu mandatu przez Witolda Stachnika)

MP

27.

Michał Kalita PID 6660 (po złożeniu mandatu przez Igora Chalupca)

MA

28.

Sławomir Zawiślak PID 7869 (po złożeniu mandatu przez Macieja Czajkowskiego)

MA

29.

Piotr Dybicz PID 6580

MA

30.

Łukasz Kalbarczyk PID 10043

MA

31.

Tomasz Kopka PID 15824

MA

32.

Maciej Urbaniak PID 7859 (po złożeniu mandatu przez Lenę Leszczyńską i rezygnacji Tomasza Winciorka)

MA

33.

Tadeusz Luzak PID 6758

MA

34.

Stanisław Mączka PID 15976

MA

35.

vacat (po złożeniu mandatu przez Mariusza Puczyńskiego)

MA

36.

Sandra Różańska PID 7043

MA

37.

Adam Klimala PID 1825

OP

38.

Andrzej Skotniczny PID 1882

OP

39.

Ilona Bobko PID 7704

PK

40.

Marek Pietraszek PID 1138

PK

41.

Przemysław Czarnecki PID 4092

PD

42.

Marian Krasowski PID 16317

PD

43.

Piotr Latała PID 9341

PD

44.

vacat (po śmierci Józefa Pochronia)

PM

45.

Jacek Sikora PID 6923

PM

46.

Maria Tomczewska PID 4848

PM

47.

Janusz Przybyszewski PID 4686 (po złożeniu mandatu przez Marcina Wasłowicza)

PM

48.

Andrzej Zaleski PID 4751

PM

49.

Grzegorz Kaleta PID 3232

SL

50.

Halina Kaleta PID 3231

SL

51.

Krzysztof Tomsia PID 3554

SL

52.

Krzysztof Śliwoń PID 3546

SL

53.

Andrzej Maszczyszyn PID 3337

SL

54.

Janusz Gawęcki PID 2904

SW

55.

Norbert Krzystanek PID 9345

SW

56.

Paweł Jarząbek PID 4282

WM

57.

Wiesław Podlecki PID 15195

WM

58.

Jan Rogowski PID 4430

WM

59.

Olech Bestrzyński PID 4887

WP

60.

Michał Zimpel PID 13721 (po złożeniu mandatu przez Krzysztofa Jassema)

WP

61.

Michał Moryson PID 10595

WP

62.

Janusz Kalida PID 5097 (po złożeniu mandatu przez Marcina Pędzińskiego)

WP

63.

Jan Sibilski PID 5376

WP

64.

Marcin Woźniak PID 5519

WP

65.

vacat (po złożeniu mandatu przez Michała Zimniewicza)

WP

66.

Zbigniew Sękowski PID 06088  (po złożeniu mandatu przez Wincentego Grelę)

ZP

67.

Robert Cylwik PID 06090 (po złożeniu mandatu przez Anetę Buze)

ZP

68.

Zygmunt Kondyjowski PID 12328 (po złożeniu mandatu przez Mirosława Stelmaszyka)

ZP

69.

Marek Wawrzyniak PID 6131

ZP