Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2019

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2019
Lista delegatów
Projekt porządku obrad
Regulamin Zgromadzenia
Sprawozdanie sportowe
Sprawozdanie finansowe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z badania
Sprawozdanie OPP
Sprawozdanie merytoryczne
Wydatki 2018 i Budżet 2019
Projekty uchwał (zmiany w Statucie i Regulaminie Dyscyplinarnym)
Wnioski na tytuł Członka Honorowego PZBS
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (dodane 11 czerwca 2019 r.)
Prezentacja Komisji IT (dodane 11 czerwca 2019 r.)
Prezentacja Rzecznik Dyscyplinarny PBZS (dodane 11 czerwca 2019 r.)

Wydatki 2018 i Budżet 2019

Pobierz dokument