Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Walne Zgromadzenie Delegatów 2022

Spis treści
Walne Zgromadzenie Delegatów 2022
Projekt porządku obrad
Lista delegatów
Projekt zmian statutu
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z badania
Projekt regulaminu
Sprawozdanie OPP

Pobierz dokument