Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)

Spis treści
Statut PZBS (do 18 listopada 2016 r.)
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

 

ROZDZIAŁ VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie PZBS

§ 45

  1. Zmiany statutu uchwala Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
  2. Uchwałę w sprawie rozwiązania PZBS i przeznaczenia jego majątku podejmuje Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

 

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu i ZG PZBS.