Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

KMP 1/2016 - analiza rozdań

Spis treści
KMP 1/2016 - analiza rozdań
Rozdanie 2
Rozdanie 3
Rozdanie 4
Rozdanie 5
Rozdanie 6
Rozdanie 7
Rozdanie 8
Rozdanie 9
Rozdanie 10
Rozdanie 11
Rozdanie 12
Rozdanie 13
Rozdanie 14
Rozdanie 15
Rozdanie 16
Rozdanie 17
Rozdanie 18
Rozdanie 19
Rozdanie 20
Rozdanie 21
Rozdanie 22
Rozdanie 23
Rozdanie 24
Rozdanie 25
Rozdanie 26
Rozdanie 27
Rozdanie 28
Rozdanie 29
Rozdanie 30
Rozdanie 31
Rozdanie 32
Rozdanie 33

Rozdanie 27; rozdawał S, obie przed partią.

Rozdanie 27
Rozd. S,
po partii: -
J 10 9 8
Q 10 9 8
Q 9 4
Q 2
 
A 6
7 6 5 4
10 6 3 2
10 8 5
rozd. 27 K 7 3
3
K 8 7 5
K J 7 6 4
  Q 5 4 2
A K J 2
A J
A 9 3
 

Nasz System:

W

N

E

S

1

pas

11

pas

2BA

pas

32

pas

4/

pas

pas

pas

 

1nieco wątpliwe ze względu na tylko 7 PC i marne figury, z drugiej strony dużo wysokich blotek, które mogą okazać się bardzo przydatne przy grze w bez atu

24–4

Wspólny Język:

W

N

E

S

1

pas

1

pas

21

pas

22

pas

4

pas

pas

pas

 

1odwrotka

24, 7–10(11) PC

Standardowym kontraktem będzie w tym rozdaniu końcówka w kiery, od czasu do czasu mogą też być zapowiadane 4. Przeciwko 4(N) E nie będzie dysponował wygodnym wistem, kontrakt bezwarunkowo wypuści jednak jedynie treflowy, tu zdecydowanie najgorszy, gdyż spod najdłuższego króla. Inne wyjścia też są niebezpieczne, ale nieco mniej, krótszy król – czwarty, a zwłaszcza trzeci  może bowiem jeszcze przeżyć, nawet jeśli atak trafi do układu impasowego w rękach NS. Ponadto w tym wypadku duża siła wyłoży się na stole, przeto hipotetyczny układ impasowy będzie się znajdował raczej w tej ręce aniżeli u rozgrywającego. Oczywiście może to jednak być konfiguracja podzielona – tak jak w tym rozdaniu w treflach: as w dziadku, a dama w ręce rozgrywającego.

Wielu graczy E wyjdzie przeciwko 4(N) w singla atu – na zasadzie, iż gdy partner ma w tym kolorze W x x x czy D x x x, figura ta i tak może zostać przez rozgrywającego wyimpasowana. Przynajmniej teoretycznie rzecz biorąc.

W tym rozdaniu, jeśli tylko E nie zawistuje w trefla, rozgrywający wpadnie, kiery dzielą się bowiem 4–1, a przegrywającego trefla nie ma na co wyrzucić. N nie będzie więc mógł do końca wyatutować (co uczyniłby przy podziale kierów 3–2, aby potem wyrobić piki i wziąć pięć lew atutowych, dwie pikowe, dwie karowe oraz A; wtedy do położenia gry konieczny byłby atak pikowy i szybka przebitka w tym kolorze), a wówczas wcześniej czy później dostanie przebitkę pikową. Obrona musi być jednak staranna. Powiedzmy, że padnie pierwszy wist karowy, po którym N utrzyma się w dziadku W, ściągnie A oraz A, przejdzie do ręki 10 i – widząc podział atutów 4–1 – przebije w dziadku K damę karo i wyjdzie stamtąd  pikiem… W będzie wówczas musiał wskoczyć A (!) i bądź to powtórzyć pikiem (by przebić trzecią rundę tego koloru), bądź to wyjść treflem. Gdyby bowiem w pierwszej lewie pikowej dopłacił blotkę, kolor ten zostałby w rękach zawodników WE zablokowany, co uniemożliwiłoby im zrobienie w nim przebitki. I końcówka kierowa zostałaby już zrealizowana…

Natomiast przeciwko ewentualnym 4(N) E wyjdzie w singla kierowego i potem dostanie w tym kolorze przebitkę. Wystarczy jeszcze tylko, iż nigdy nie zagra w trefle, a kontrakt zostanie już bezproblemowo położony. Gra mogłaby jednak zostać zrealizowana nie tylko po wyjściu treflowym (czy blotką atu), ale również po ataku karowym. Przed zagraniem w atu rozgrywający musiałby jedynie wyeliminować kara, tj. zrobić impas W, zgrać A, przejść do ręki kierem, przebić na stole D i dopiero teraz zagrać w piki. Albo choćby oprócz W ściągnąć też A… Aby myśleć o zmontowaniu przebitki, zagranego następnie – w trzeciej lewie ze stołu – pika to E musiałby wziąć królem i wyjść w kiera. Rozgrywający utrzymałby się wtedy w ręce, przebił na stole D i odszedł atutem. W wziąłby tę lewę na A i posłał do przebitki kiera, po jej zrobieniu partner nie dysponowałby wszakże bezpiecznym odejściem. Musiałby albo nawinąć się pod K, albo wyjść karem pod podwójny renons – w obu wypadkach broniący straciliby swoją wziątkę treflową.

Protokół rozdania winny zatem zdominować wpadkowe 50 dla WE, co jakiś czas pojawią się w nim też jednak i 420 dla NS – za zrealizowane mimo wszystko dograne w kiery czy nawet w piki.

Minimaks teoretyczny:3(NS), 9 lew albo 3(NS), 9 lew; 140 dla NS.

Maksymalne liczby lew możliwe do wzięcia przy grze w poszczególne miana:

– 8 (WE);

– 7 (WE);

– 9 (NS);

– 9 (NS);

BA – 8 (N!).