Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

KMP 1/2016 - analiza rozdań

Spis treści
KMP 1/2016 - analiza rozdań
Rozdanie 2
Rozdanie 3
Rozdanie 4
Rozdanie 5
Rozdanie 6
Rozdanie 7
Rozdanie 8
Rozdanie 9
Rozdanie 10
Rozdanie 11
Rozdanie 12
Rozdanie 13
Rozdanie 14
Rozdanie 15
Rozdanie 16
Rozdanie 17
Rozdanie 18
Rozdanie 19
Rozdanie 20
Rozdanie 21
Rozdanie 22
Rozdanie 23
Rozdanie 24
Rozdanie 25
Rozdanie 26
Rozdanie 27
Rozdanie 28
Rozdanie 29
Rozdanie 30
Rozdanie 31
Rozdanie 32
Rozdanie 33

Rozdanie 29; rozdawał N, obie po partii.

Rozdanie 29
Rozd. N,
po partii: obie
A Q 10
A Q 8 3
J 6 3
A K J
 
K J 9 4
K 10 7 6 4
10 2
10 8
rozd. 29 8 7 6 5 3 2
J 9 2
K 7
Q 9
 
5
A Q 9 8 5 4
7 6 5 4 3 2
 

W

N

E

S

1

pas

1

1

2BA

pas

4BA1

pas

6//BA2

pas

pas

pas

 

 

 

1duża, ofensywna dwukolorówka na młodszych (można w zamian użyć zapowiedzi 4, wymaga to jednak uprzedniego ustalenia z partnerem)

2fity w obu kolorach partnera oraz dobre wartości w kolorach starszych – za wchodzącym do licytacji graczem W, w razie potrzeby powinny się udać impasy w kierach i w pikach

Ponadto 4BA partnera to zapowiedź odpowiedzialna. Kusi zgłoszenie 6BA, gra w kolor może mieć jednak przewagę, chociażby przez zapewnienie komfortowej komunikacji pomiędzy rękami NS. Z drugiej strony już przy szóstym mariaszu karowym i szóstej D w ręce partnera będzie można wyrobić kara, ściągnąć A K i dostać się do dziadka D, a słabszej ręki gracz S mieć nie powinien.

albo:

W

N

E

S

1

pas

1

1

2BA

pas

31

pas

3BA2

pas

43

pas

44

pas

45

pas

56

pas

57

pas

6/BA8

pas

pas

pas

 

 

 

1konwencyjne: wskazanie kolorów młodszych (lub – w innej wersji – młodszych lub młodszego)

2na razie e-N-a na nic innego nie stać

3naturalne, ręka wysoce układowa

4cuebid

5cuebid, akceptacja intencji szlemikowych

6cuebid

7S zrobił już dostatecznie dużo

8w tej sekwencji raczej 6, 6BA dużo bardziej wątpliwe niż w poprzedniej

Przewagą sekwencji pierwszej jest jej absolutna czytelność i jednoznaczność, po swej uprzedniej odpowiedzi 1 S nie może przecież mieć ręki zrównoważonej, z którą chciałby zgłosić inwitujące 4BA (może być silniejszy, ale wtedy przesądzi szlemika bądź nawet zainwituje wielkiego szlema zapowiedzią 5BA). Sekwencja druga wymaga natomiast szczegółowych ustaleń i rozwinięć, a także określenia, z jakimi rękami się ją stosuje (także w porównaniu z sekwencją pierwszą). Generalnie jednak powinien się za nią kryć układ mniejszy od aktualnego oraz – na ogół – wielka siła (choć S może też mieć rękę, z którą uzna, iż końcówka w młodszy będzie lepsza od bezatutowej).

Szlemik jest tu kontraktem jak najbardziej prawidłowym – jego powodzenie wymaga bowiem czegoś dobrego albo w treflach (singlowej damy bądź układu 2–2), albo w karach (singlowy albo drugi K u E bądź 10 u W). Jeśli spadnie D (szansa 52,5%), kara mogą się dzielić 2–2 albo 3–1 (90%), ta część składowa szansy łącznej wynosi zatem 47,5%. Kiedy zaś trzeba będzie oddać lewę treflową i kolor ten dzieli się 3–1 (łącznie 37,5%), E musi mieć singlowego (6,25%), drugiego (20%) albo trzeciego K bez dziesiątki (6,25%). To w sumie dalsze 12,2%, przeto łączna szansa zrealizowania szlemika karowego, podobnie jak treflowego czy nawet bezatutowego, to około 60%. W tym wypadku wszystko stoi, przeto bezproblemowo wychodzą trzy wielkie szlemy: karowy, treflowy oraz bezatutowy.

Rozgrywka kontraktu 6BA(N) powinna jednak być bardziej staranna niż szlemika w kolor. Obrońca E wyjdzie wówczas w kiera, zatem rozgrywający weźmie pierwszą lewę D w ręce. Następnie N powinien zagrać blotkę karo do waleta. Jeżeli ten zostanie zabity przez W K, rozgrywającemu pozostanie szansa treflowa. Jeśli natomiast W się utrzyma, N powinien  ściągnąć A K. Gdy okaże się, iż trzeba będzie oddać w tym kolorze lewę, rozgrywający może albo zagrać w trefle, albo wyjść z ręki kkW, wykorzystując szansę K x oraz K x x bez dziesiątki w ręce E (jeśli odda D, przeciwnicy wpuszczą go do ręki kolorem starszym, więc dopiero wtedy zostanie zaimpasowany K).  Kiedy jednak D spadnie, to po ściągnięciu wszystkich kart tego koloru z ręki e-N-a także zostanie zagrany stamtąd W, teraz jednak, gdy E położy nań K, warto będzie lewę tę przepuścić (chyba że w pierwszej rundzie kar spadła od W 10), na okoliczność, iż obrońca ten miał pierwotnie K 10 x. Oczywiście przy K x tamże rozgrywający straci nadróbkę, warto jednak cenę tę zapłacić, kontrakt jest bowiem wyśmienity.

Oczywiście obrońcy W nic nie pomoże przepuszczenie W, gdy będzie posiadał K x x, czy nawet K x, albo bowiem broniący wezmą lewę treflową, albo nie – i żadne manewry w karach nic tu nie pomogą (a mogą zaszkodzić, choć to bardzo mało prawdopodobne).

W protokole rozdania znajdą się wpisy  1390 dla NS i – rzadko – 1440 (opisana wyżej bezpieczna rozgrywka!) oraz 1470 dla tej strony, pewnie też jednak i tylko końcówkowe 640  oraz 720 i 690 (znów bezpieczna gra!) dla NS.

Minimaks teoretyczny:  7BA(NS), 13 lew; 2220 dla NS.

Maksymalne liczby lew możliwe do wzięcia przy grze w poszczególne miana:

– 13 (NS);

– 13 (NS);

– 10 (NS);

– 9 (NS);

BA – 13 (NS).