Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA NR 25/2016/2016-2020 - Punkty klasyfikacyjne niezrzeszonych zawodników

13 października 2016 r.

Wszystkie udokumentowane punkty klasyfikacyjne do 50 pkl (0.5 WK) zdobyte przez niezrzeszonego zawodnika mogą zostać zaliczone po opłaceniu składki PZBS.

Głosowało 9 członków zarządu. Siedem głosów za, jeden przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.