Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

UCHWAŁA NR 57/2017/2016–2020 – Status klubowy w centralnych rozgrywkach DMP 2018/19

W Drużynowych Mistrzostwach Polski 2018/19 będą mogły uczestniczyć tylko drużyny zgłoszone przez kluby lub stowarzyszenia. Drużyny powinny uregulować swój status do 31 lipca 2018 roku.

Głosowało 10 członków Zarządu. 9 głosów za, 1 przeciw.