Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 6/2021/2021-2025 - zatwierdzenie Internetowych MP BAM

Uchwała nr 6/2021/2021-2025

Zarząd zatwierdza organizację Internetowych Mistrzostw Polski BAM w terminie 20-22.08.2021 r, pod warunkiem udziału minimum 40 teamów.

Głosowało 7 członków Zarządu – 4 za ( IC, JG, EM, PW), 2 przeciw (PM, KK), 1 wstrzymał się (MM).