Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 4/2022/2021-2025 - uzupełnienie Uchwały nr 59/2021/2021-2025 o rozgrywki kadrowe

Zarząd uzupełnia Uchwałę nr 59/2021/2021-2025 o rozgrywki kadrowe.

Głosowało 8 członków Zarządu - 8 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM, PW).