Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 7/2022/2021-2025 - doprecyzowanie wymogów organizacyjnych i sportowych w rozgrywkach ogólnopolskich

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu restrykcji organizacyjnych i sportowych w zawodach ogólnopolskich, Zarząd informuje, że obowiązujące zakazy:

 • oddalania się od stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany,
 • palenia (w tym papierosów elektronicznych) w miejscach niedozwolonych,
 • spożywania alkoholu na sali gry,
 • korzystania z telefonów komórkowych podczas gry,
 • prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.

powodujące wymierzenie kary porządkowej, zwyczajnej, maksymalnej lub wykluczenie z zawodów, będą arbitralnie egzekwowane na zawodach:

  • rangi Mistrzostw Polski (za wyjątkiem zawodów środowiskowych)
  • turniejów par i teamów w ramach cyklu Grand Prix Polski
  • turniejów par rangi OTX***

Zapis ten musi się znaleźć we wszystkich regulaminach zawodów wymienionych powyżej.

W stosunku do sędziów i organizatorów nie stosujących się do powyższych wytycznych będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne.

Głosowało 7 członków Zarządu - 7 za (MM, IC, EM, KK, JG, PJ, PM).