Polski Związek Brydża Sportowego

PZBS

KRS 0000219753, NIP: 525-16-56-918, Organizacja Pożytku Publicznego

konto PZBS: 07 1240 6175 1111 0000 4577 6692

Uchwała nr 8/2022/2021-2025 - kompetencje WG

Ze względu na złożenie rezygnacji Piotra Walczaka z Przewodniczącego Wydziału Gier do wyboru nowego przewodniczącego kompetencje Wydziału Gier przejmuje biuro PZBS w osobie Kierownika Wyszkolenia Macieja Czajkowskiego.

Głosowało 6 członków Zarządu - 6 za (MM, JG, KK, PM, EM, PW).